Naujienų archyvas

LETA Istorija

Kviečiame visus skaityti  naują leidinį  ,,LETA istorija”, kuris yra patalpintas LETA istorijos skiltyje: https://lera.lt/apie-leta/leta-istorija/. Nuošidžiai dėkojame dr. Sandritai Škėrienei už  medžiagos rinkimą bei ,,LETA istorijos” rašymą. Linkime...

EERA 2024 konferencija

FollowFollow Spausdinti šį puslapį 2024 m. rugpjūčio 26 – 30 dienomis Kipre, Nikosijos mieste, vyks EERA 2024 konferencija. EERA 2024 konferencijos tema yra „Švietimas netikrumo amžiuje: atmintis ir ateities viltis“ (angl. Education in an Age of Uncertainty: Memory...

Sveikiname naują daktarą Bin Wang sėkmingai apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname naują daktarą Bin Wang sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Profesijos mokytojų  rengimas ir kompetencijų  ugdymas Kinijoje  įgūdžių sistemos   evoliucijos kontekste  (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo  vadovė – prof. habil. dr. Genutė Gedvilienė,...