Blog

Skelbiamas 2022 metų Meilės Lukšienės premijos konkursas

Kviečiame teikti paraiškas 2022 metų Meilės Lukšienės premijos konkursui. Darbai priimami iki 2022 m. spalio 1 d. Meilės Lukšienės premija įsteigta 2014 m. pažymint mokslininkės, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narės, Lietuvos švietimo reformos...

Sveikiname dr. Youdi Sun sėkmingai apgynus disertaciją

Sveikiname dr. Youdi Sun sėkmingai apgynus disertaciją Kultūrinių skirtumų įveika mokymo(si) procese. Kinų magistrantų atvejis Lietuvoje ( Edukologija,  S 007, mokslinė vadovė - prof. dr. Jolanta Lasauskienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro...

Sveikiname dr. Du Yadian sėkmingai apgynus disertaciją

Sveikiname dr. Du Yadian sėkmingai apgynus disertaciją Pradinių klasių mokytojo ir mokinių tarpasmeninės komunikacijos būdai muzikinėje veikloje ((S 007) Edukologija, moksliniai vadovai - 2015 m.-doc. dr. Sigita Montvilaitė, nuo 2017 m. prof. dr. Asta Rauduvaitė,...

Sveikiname dr. Tetianą Ponomarenko sėkmingai apgynus disertaciją

Sveikiname dr.  Tetianą Ponomorenko   sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Mokytojų profesinės veikmės gyvenamoji patirtis( Vytauto Didžiojo universitetas, Edukologija, (S 007),  mokslinė vadovė - prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, mokslinė konsultantė prof. Natalija...

Sveikiname dr. Vaivą Balčiūnienę sėkmingai apgynus disertaciją

Sveikiname dr. Vaivą Balčiūnienę  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Studentų kūno vaizdas ir edukacinės jo koregavimo galimybės (Lietuvos Sporto universitetas, Edukologija, (S 007),  mokslinė vadovė - prof. dr. Rasa Jankauskienė) ir įgyjus socialinių mokslų...