LIETUVOS EDUKACINIŲ TYRIMŲ ASOCIACIJA

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA, angl. LERA) yra asociacija, vienijanti asmenis, vykdančius edukacinius tyrimus.

Asociacijos nariai buriasi siekdami gerinti edukacinių tyrimų kokybę vardan ugdymo tobulinimo ir švietimo pažangos.

TINKLAS

NARYS

METŲ PATIRTIES

21 tinklas

251 narys

22+ metų patirties

Naujienos

Sveikiname dr. Youdi Sun  sėkmingai apgynus disertaciją

Sveikiname dr. Youdi Sun sėkmingai apgynus disertaciją

Sveikiname dr. Youdi Sun sėkmingai apgynus disertaciją Kultūrinių skirtumų įveika mokymo(si) procese. Kinų magistrantų atvejis Lietuvoje ( Edukologija,  S 007, mokslinė vadovė - prof. dr. Jolanta Lasauskienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro...

Sveikiname dr. Du Yadian sėkmingai apgynus disertaciją

Sveikiname dr. Du Yadian sėkmingai apgynus disertaciją

Sveikiname dr. Du Yadian sėkmingai apgynus disertaciją Pradinių klasių mokytojo ir mokinių tarpasmeninės komunikacijos būdai muzikinėje veikloje ((S 007) Edukologija, moksliniai vadovai - 2015 m.-doc. dr. Sigita Montvilaitė, nuo 2017 m. prof. dr. Asta Rauduvaitė,...

Naujienų
prenumerata


Tapkite LETA nariu

Norėtumėte šiais metais būti LETA nare / nariu?

Užpildykite šią el. formą! LETA nario / narės pažymėjimą gausite po kelių dienų.

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis