LETA valdyba

Prezidentė

Dr. Eglė Pranskūnienė

VšĮ Mokyklų tobulinimo centras
[email protected]

 

Vice-prezidentė

Prof.dr. Liudmila Rupšienė

Klaipėdos universitetas
[email protected]

Vice-prezidentė

Prof. dr. Lina Kaminskienė

Vytauto Didžiojo universiteto kanclerė
[email protected]

 

Vice-prezidentė

Dr. Sandra Kairė 

Ugdymo mokslų instituto direktorė
[email protected]

Habil. prof. dr. Palmira Jucevičienė

Mokymosi visą gyvenimą tinklo komiteto pirmininkė
Kauno technologijos universitetas
[email protected]

Dr. Lina Tamulytė

Švietimo vadybos ir lyderystės tinklo komiteto pirmininkė
Mykolo Romerio universitetas
[email protected]

Doc. dr. Daiva Penkauskienė

Tyrimų metodologijos tinklo komiteto pirmininkė
Šiuolaikinių didaktikų centras
[email protected]


Prof. dr. Aušra Kazlauskienė

Bendrojo ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
[email protected]

Doc. dr. Irena Stonkuvienė

Švietimo ir ugdymo istorijos tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universitetas
[email protected]

 

Prof. dr. Lilija Duoblienė

Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universitetas
[email protected]

Doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universitetas
[email protected]

Prof. dr. Valdonė Indrašienė

Socialinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Mykolo Romerio universitetas
[email protected]

 

 

Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė

Pedagogų  rengimo ir  profesinio tobulėjimo tinklo komiteto pirmininkė
Klaipėdos universitetas
[email protected]

Dokt. Kęstutis Vaišnora

Įtraukaus ugdymo tinklo komiteto pirmininkas
Vytauto Didžiojo universitetas
[email protected]

 

Dr. Auksė Petruškevičiūtė

Projektinės veiklos ir strateginių partnerysčių tinklo komiteto pirmininkė
Lietuvos socialinių pedagogų asociacija
Vytauto Didžiojo universitetas
[email protected]

Prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo komiteto pirmininkė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
[email protected]

Doc. dr. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė

Meninio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
[email protected]

 

Prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė

Pradinio ugdymo  tinklo komiteto pirmininkė
Vytauto Didžiojo universitetas
[email protected]

Prof. dr. Rita Aleknaitė- Bieliauskienė

Edukacijos tyrėjų emeritų tinklo komiteto pirmininkė
Mykolo Romerio universitetas
[email protected]

Sveikatos ir gerovės tinklo komiteto pirmininkė/as

Dokt. Vaiva Juškienė

Doktorantų tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus kolegija
[email protected]

Doc. dr. Judita Kasperiūnienė

IKT ir Edukacijos  tinklo komiteto pirmininkė
Vytauto Didžiojo universitetas
[email protected]

Prof. dr. Jūratė Požerienė

Sporto edukacijos tinklo komiteto pirmininkė
Lietuvos sporto universitetas
[email protected]

 

Dr. Sandrita Škėrienė

LETA sekretorė
[email protected]

 

Dr. Aida Kairienė

LETA sekretorė
Vytauto Didžiojo universitetas
[email protected]