LETA valdyba

Prezidentė

Prof.dr.Liudmila Rupšienė

Klaipėdos universitetas
[email protected]

Vice-prezidentė

Prof.dr. Jolanta Urbanovič

VšĮ Švietimo tyrimų ir inovacijų institutas
Mykolo Romerio universitetas
[email protected]

 

Vice -prezidentė

Dr.Eglė Pranskūnienė

VšĮ Mokyklų tobulinimo centras
[email protected]

 

Habil. dr. Palmira Jucevičienė

Mokymosi visą gyvenimą tinklo komiteto pirmininkė
Kauno technologijos universitetas
[email protected]

Prof. dr. Jolanta Urbanovič

Švietimo vadybos ir lyderystės tinklo komiteto pirmininkė
VšĮ Švietimo tyrimų ir inovacijų institutas
Mykolo Romerio universitetas
[email protected]

 

Prof. dr. Arūnas Emeljanovas

Sporto edukacijos tinklo komiteto pirmininkas
Lietuvos sporto universitetas
[email protected]

 

Doc.dr. Daiva Penkauskienė

Tyrimų metodologijos tinklo komiteto pirmininkė
Šiuolaikinių didaktikų centras
[email protected]

Prof. dr. Aušra Kazlauskienė

Bendrojo ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
[email protected]

Doc. dr. Irena Stonkuvienė

Švietimo ir ugdymo istorijos tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universitetas
[email protected]

 

Prof. dr. Lilija Duoblienė

Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universitetas
[email protected]

Doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universitetas
[email protected]

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė

Socialinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Mykolo Romerio universitetas
[email protected]

 

Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė

Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklo komiteto pirmininkė
Klaipėdos universitetas
[email protected]

Prof. dr. Alvyra Galkienė

Įtraukaus ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Vytauto Didžiojo universitetas
[email protected]t
[email protected]

Dr. Auksė Petruškevičiūtė

Strateginės plėtros ir partnerysčių tinklo komiteto pirmininkė
Lietuvos socialinių pedagogų asociacija
Vytauto Didžiojo universitetas
[email protected]

Prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo komiteto pirmininkė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
[email protected]

Doc. dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė

Meninio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Vytauto Didžiojo universitetas
[email protected]

Prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė

Pradinio ugdymo  tinklo komiteto pirmininkė
Vytauto Didžiojo universitetas
[email protected]

Dr. Eglė Pranckūnienė

Projektinės veiklos tinklo komiteto pirmininkė
VŠI Mokyklų tobulinimo centras
Klaipėdos universitetas
[email protected]

Doktorantė Vaiva Juškienė

Doktorantų tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus kolegija
[email protected]

Prof. dr. Lina Kaminskienė

Pedagogų rengimo tinklo komiteto pirmininkė
Vytauto Didžiojo universitetas
[email protected]

Prof.dr. Rita Aleknaitė- Bieliauskienė

Edukacijos tyrėjų emeritų tinklo pirmininkė
Mykolo Romerio universitetas
[email protected]

Dr. Lina Bairašauskienė

Socialinio lytiškumo ir edukacijos tinklo pirmininkė
LETA iždininkė
Mykolo Romerio universitetas
[email protected]

Dr. Aelita Skarbalienė

Sveikatos ir gerovės tinklo komiteto pirmininkė
Klaipėdos universitetas
[email protected]

Milda Ratkevičienė

LETA sekretorė

Dr. Milda Ratkevičienė

Klaipėdos universitetas,
Kauno technologijos universitetas
[email protected]