Edukacijos forumai

2022 m.  birželis

HIDDEN
Edukacijos forumas ,,Mokslas ir studijos Lietuvoje europiniame kontekste – ar judame Humboldto link?"

 Š.m. birželio 30d. įvyko Edukacijos forumas ,,Mokslas ir studijos Lietuvoje europiniame kontekste – ar judame Humboldto link?“. Įžangos žodį tarė prof. Artūras Žukauskas (Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas).Pagrindinį pranešimą   „Mokslas ir studijos Lietuvoje europiniame kontekste – ar judame Humboldto link? Įžvalgos iš Lietuvos atvejo studijos APIKS“ skaitė prof. dr. Liudvika Leišytė (Dortmundo technologijos universiteto profesorė (Vokietija), Lietuvos atvejo studijos APIKS (Academic Profession in Knoweldge Based Societies) koordinatorė). Diskusijoje dalyvavo  prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Europos universitetų aljanso Transform4EU institucinė koordinatorė),  prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universiteto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas),  dr. Eugenijus Stumbrys ( Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas), Almantas Šerpatauskas (Studijų kokybės vertinimo centro direktorius), dr. Laima Taparauskienė ( ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė ( ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Renginį moderavo dr. Rūta Petkutė (Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja), Andrius Zalytis (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas). Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=YhnAEqaFhSM

Edukacijos forumo pagrindu išleista publikacija Švietimo naujienose:: https://www.svietimonaujienos.lt/mokslas-ir-studijos-lietuvos-universitetai-europiniame-kontekste/

2022 m. gegužė

HIDDEN
Edukacijos forumas ,,Mokymasis už klasės ribų: ugdymą praturtinančios erdvės – kur slypi sėkmė?“

2022 m. gegužės 26 d. įvyko XVI edukacijos forumas Mokymasis už klasės ribų: ugdymą praturtinančios erdvės – kur slypi sėkmė?“.Dalyvavo virš 50 dalyvių. Pagrindinį pranešimą „Kuriant jungtį tarp formaliojo ir neformaliojo ugdymo: naujas mokymosi vietos konceptualizavimas“ skaitė prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorė, EDUATOM projekto mokslinė vadovė).
Diskusijoje dalyvavo dr. Arvydas Girdzijauskas (Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius), Snieguolė Kavoliūnienė (Vilniaus švietimo pažangos centro EDU  VILNIUS projekto „Vilnius – atvira mokykla“ (Bloomberg) vadovė), Aušra Birietienė (Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė), dokt. Genovaitė Kynė (geografijos mokytoja ekspertė, Lietuvos geografų draugijos prezidentė), dr. Nijolė Putrienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja). Baigiamąjį žodį tare prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo doc. dr. Ilona Tandzegolskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos vicekanclerė), dokt. Irena Raudienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja). Forumą organizavo Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, Lietuvos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas. Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale adresu: https://www.youtube.com/watch?v=3828LSih9DI

Edukacijos forumo pagrindu išleista publikacija Švietimo naujienose: https://www.svietimonaujienos.lt/mokymasis-uz-mokyklos-ribu-galimybes-problemos-patirtis/

2022 m. balandis

HIDDEN
Edukacijos forumas ,,Ukrainos vaikų ugdymas Lietuvoje: ieškome tyrimais grįstų sprendimų“

Š.m. balandžio 28 dieną įvyko Edukacijos forumas  „Ukrainos vaikų ugdymas Lietuvoje: ieškome tyrimais grįstų sprendimų“.
Įžangos žodį tarė Aistė Kairienė (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo, inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais),  prof. dr. Oksana Zabolotna (Ukrainos švietimo tyrėjų asociacijos prezidentė). Dalyvavo virš 100 dalyvių. Vyko sinchroninis vertimas lietuvių ir ukrainiečių kalbomis.
Buvo pristatyti net penki pagrindiniai pranešimai. Pirmąjį pranešimą  Mokinių iš migrantų šeimų integracijos į mokyklas modeliai: Europos šalių patirtis ir sprendimai“ skaitė  dr. Barbara Stankevič (VšĮ Švietimo tyrimų ir inovacijų instituto analitikė),  prof. dr. Jolanta Urbanovič (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentė, Mykolo Romerio universiteto profesorė). Antrąjį pranešimą  „Lietuvos savivaldybėse taikomi Ukrainos vaikų ugdymo organizavimo modeliai“ skaitė prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Europos Komisijos Europos mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė),Kristina Paulikė (Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė), Renata Bernotienė (Vytauto Didžiojo universiteto lektorė). Trečiąjį pranešimą, „Mes įkūrėme klasę ukrainiečių vaikams: kai švietimo politikos sprendimai vejasi pilietines iniciatyvas“ skaitė sesuo Viktorija Voidogaitė (Vilniaus universiteto doktorantė), Agnė Klimčauskaitė-Janavičienė ( Lietuvos ir Ukrainos švietimiečių iniciatyvos atstovė). Ketvirtąjį pranešimą ,,Pirmasis mėnuo Lietuvos mokyklose: bėgančių nuo karo ukrainiečių vaikų išgyvenimai“skaitė dr.Aleksandra Batuchina (Klaipėdos universiteto docentė),  dr.Milda Ratkevičienė (Klaipėdos universiteto ir Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja). Penktąjį pranešimą  „Ukrainiečiai vaikai Lietuvos mokyklose: kaip atliepti jų poreikius?“ skaitė Nida Poderienė (Lietuvių kalbos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja), Aurelija Tamulionienė (Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja). Diskusijoje  dalyvavo  Aidas Aldakauskas (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius), Laura Juozaitytė  (Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos vyriausioji patarėja), Nina Movčan (Dmitruškivskio licėjaus direktorė, Čerkaso sritis, Ukraina), dr. Karolis Žibas (integracijos ekspertas, Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR)). Baigiamąjį žodį tarė  prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo dokt. Vaiva Juškienė (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė), Audronė Šuminienė (Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus patarėja). Forumą organizavo Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (angl. LERA), Lietuvos Švietimo,  mokslo  ir sporto ministerija, Ukrainos edukacinių tyrimų asociacija (agl.UERA). Forumo įrašą galite peržiūrėti Yuotube kanale adresu: https://www.youtube.com/watch?v=n3g9OFip3To,

LETA forumo pagrindu publikacija Švietimo naujienose: https://www.svietimonaujienos.lt/aktualioji-edukologija-vaiku-is-ukrainos-ugdymas-lietuvoje/?fbclid=IwAR3pdLVZxRSh1zyWWHcXVlE9HDCnxbRBm-Grgk4O2VIP5-RYEW4WbIrhhRo

 

2022 m. kovas

HIDDEN
Edukacijos forumas „Paauglių akademiniai tikslai socialinės nelygybės kontekste: kada nepritekliai tampa vidiniais ištekliais?“

 

2022 m. kovo 31 d. įvyko XIV Edukacijos forumas „Paauglių akademiniai tikslai socialinės
nelygybės kontekste: kada nepritekliai tampa vidiniais ištekliais?“. Forume dalyvavo virš 100 dalyvių. Įžangos žodį tarė dr. Rita Dukynaitė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vyriausioji patarėja,  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Tarptautinio penkiolikmečio tyrimo PISA valdybos narė, IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos Generalinės asamblėjos narė).
Pagrindinį pranešimą ,,Paauglių akademiniai tikslai socialinės nelygybės kontekste: tęstinio tyrimo „Tikslų laboratorija” rezultatai“ skaitė  dr. Rasa Erentaitė (Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslo projektų „PaNel“ ir „NO-GAP“ vadovė). Diskusijoje dalyvavo  Agnė Andriuškevičienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėja bendrojo ugdymo klausimais, programos „Tūkstantmečio mokyklos“ vadovė),  prof. dr. Jonas Ruškus (Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto narys),  doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė (Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros vedėja), dr. Tadas Šarūnas (sociologas, kultūros politikos analitikas),  doc. dr. Jūratė Valuckienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto docentė, projekto „Lyderių laikas 3“ tyrėjų grupės vadovė). Baigiamąjį žodį tarė  prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė),  prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo doc. dr. Berita Simonaitienė (Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė, Lietuvos edukacijos tyrimų asociacijos narė), Rolandas Kučiauskas (Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius, Bendrojo ugdymo tarybos narys). Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale https://www.youtube.com/watch?v=oEKRhNmKwiY

 LETA forumo pagrindu parengta publikacija:  https://www.svietimonaujienos.lt/edukacijos-forumas-kaip-seimos-nepritekliai-virsta-mokiniu-vidiniais-istekliais/

2022 m. vasaris

HIDDEN
Edukacijos forumas „Mokytojas praktikas ar mokytojas mokslininkas?''

2022 m. vasario 24 d. įvyko Edukacijos forumas „Mokytojas praktikas ar mokytojas mokslininkas? Kvalifikacinė pasitikėjimo mokytoju dilema“. Dalyvavo apie 100 dalyvių.  Įžangos žodį tarė prof. dr. Artūras Žukauskas (LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas),  dr. Nijolė Putrienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja).  Prof. dr. Lina Kaminskienė skaitė pranešimą ,,Edukologijos krypties doktorantūra: kuriuo keliu einame (eisime) Lietuvoje?“, Prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė skaitė pranešimą ,,Mokytojų studijų doktorantūroje specifika: doktorantūrų modeliai ir tarptautinė patirtis“. Diskusijoje dalyvavo  Vilma Bačkiūtė ( Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja (Švietimo, mokslo ir kultūros grupė), dr. Mindaugas Nefas (Vytauto Didžiojo universiteto licėjaus „Sokratus“ direktorius),
Inga Nekrošienė (Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento direktorės pavaduotoja),    prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė,  prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo doc. dr. Agnė Brandišauskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė), Audronė Razmantienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė). Visą forumo įrašą galite peržiūrėti  Youtube kanale https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ

LETA forumo pagrindu išleista publikacija Švietimo naujienose: https://www.svietimonaujienos.lt/mokslu-daktarai-mokyklose-kaip-vertinti-issilavinima-ir-patirti/

2022 m. sausis

HIDDEN
Edukacijos forumas ,, Ankstyvojo ugdymo tranformacijos: kodėl ir kaip?"

2022 metais sausio 27 dieną įvyko  Edukacijos forumas ,,Ankstyvojo ugdymo tranformacijos: kodėl ir kaip?“. Įžangos žodį tarė Laimutė Jankauskienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja), Plenarinį pranešimą  „Ankstyvojo ugdymo transformacijos: kodėl ir kaip?“ skaitė prof. dr. Onutė Monkevičienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė). Diskusijoje dalyvavo Vitalija Bujanauskienė ( Utenos švietimo centro direktorė, Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkė, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos prezidentė),
prof. dr. Valentina Dagienė (Vilniaus universiteto profesorė), Dalia Jakulytė (Vakarų tėvų forumo atstovė), doc. dr. Sergejus Neifachas (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius),  Saulius Žukas (įmonės „Baltų lankų“ vadovėliai“ leidėjas ir vadovėlių autorius). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė ( ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė (Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė), prof. dr. Daiva Malinauskienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorė). Forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale adresu: https://www.youtube.com/watch?v=MOz2e4byi3A.

LETA forumo pagrindu parengta publikacija: https://www.svietimonaujienos.lt/ankstyvajam-ugdymui-atida-ismanymas-polekis/

2021 m. gruodis

HIDDEN
Edukacijos forumas „Atskleista ugdymo realybė ir praktiniai sprendimai ateičiai“

2021 metais gruodžio 30 d. įvyko Edukacijos forumas „Atskleista ugdymo realybė ir praktiniai sprendimai ateičiai“. Šiame forume buvo pristatytos 2021 metais apgintos edukologijos krypties (007 S) disertacijos ir vyko diskusijos parengtų disertacijų temomis. Dalyvavo virš 50 dalyvių. Įžangos žodį tarė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja), prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Jungtinės Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkė), prof. dr. Romualdas Malinauskas (Jungtinės Lietuvos sporto, Kauno technologijos ir Vilniaus universitetų edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkas), dokt. Salomėja Vanagienė (Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkė).Vyko 8 mokslinės sesijos, nauji mokslo daktarai kartu su savo vadovais pristatė apgintas šias disertacijas: dr. Renata Kondratavičienė ,,Pradinių klasių mokinių kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimai matematikoje ir jų ugdymas(is) naudojant virtualią mokymosi aplinką“ (mokslinė vadovė – doc. dr. Viktorija Sičiūnienė, Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Lina Bairašauskienė ,,Mokyklų vadovių profesinės tapatybės konstravimas daugialypių edukacinių sąveikų metu“ (mokslinė vadovė – prof. dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universitetas), dr. Vilius Šadauskas ,,Tėvų globos netekusių vaikų globa ir ugdymas Lietuvoje XVIII a. pab. – XX a. pr.“ (mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Marijona Barkauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas),dr. Sandrita Škėrienė „Universiteto edukacinės aplinkos, įgalinančios studentus ugdytis problemos sprendimo, grįsto vertybėmis, gebėjimus“ (mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė), dr. Ilona Gedminienė (Dobrovolskytė)Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, bendrųjų fizinių darbinių gebėjimų ir vykdomosios funkcijos sąveika“ (mokslinė vadovė – prof. dr. Ingrida Baranauskienė, Klaipėdos universitetas), dr. Skaistė KovienėTėvų pedagoginio švietimo raiška ir organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje” (mokslinė vadovė – doc. dr. Rima Bakutytė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija), dr. Agnė Diana Liubertaitė „Inovatyvus organizacinis ugdymas (is) įgyvendinant mokyklų tinklaveiką: procesai, dalyviai, kompetencijos“ (mokslinė vadovė-prof. dr. Giedrė Kvieskienė, Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Džiuginta Baraldsnes ,,The study of the phenomenon of school bullying and teacher efforts to reduce school bullying in Lithuania: The relationship between teacher activities within the Olweus Bullying Prevention Programme (OBPP) and perception of the effectiveness of the OBPP, perception of school climate, and sociodemographic and school factors“ (mokslinė vadovė –prof.dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universitetas). Kiekvienas pristatymas buvo išdiskutuotas diskusijos dalyvių. Diskusijose dalyvavo: prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Margarita Jankauskaitė ( Lygių galimybių plėtros centro ekspertė), Jolanta Knyvienė (Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktorė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Vilniaus skyriaus pirmininkė), doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija), Lina Trebienė (Jaunuolių dienos centro direktorė), dr. Erika Vaiginienė (Vilniaus universitetas), dr. Erika Vaiginienė (Vilniaus universitetas), dr. Daiva Šukytė (Socialinio emocinio ugdymo instituto steigėja ir direktorė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė). prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=ln3cziQcnJI

2021 m. lapkritis

HIDDEN
Edukacijos forumas „Lietuvos švietimas: efektyvus, našus, kokybiškas ir socialiai teisingas?“

2021 metų lapkričio 25 d. įvyko Edukacijos forumas ,,Lietuvos švietimas: efektyvus, našus, kokybiškas ir socialiai teisingas?“. Dalyvavo virš 100 dalyvių. Įžangos žodį tarė Julius Lukošius (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris), prof. dr. Arūnas Poviliūnas (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekanas). Pagrindinį pranešimą skaitė „Lietuvos švietimas: efektyvus, našus, kokybiškas ir socialiai teisingas?“ prof. habil. dr. Rimantas Želvys (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorius). Pranešimas parengtas remiantis mokslinio tyrimo „EFEKTAS“ projektu, bendrai finansuotu Europos socialinio fondo lėšomis (projekto Nr.DOTSUT-39), pagal dotacijos sutartį Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0018)/1)-250000-57. 
Diskusijoje dalyvavo: prof. dr. Boguslavas Gruževskis (Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorius), prof. dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė (Vilniaus universiteto Verslo mokyklos profesorė, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė), dr. Asta Ranonytė (Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja),  Vilma Bačkiūtė (Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja (Švietimo, mokslo ir kultūros grupė), dr. Dainius Žvirdauskas (KTU Inžinerijos licėjaus direktorius, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo prof. dr. Jolanta Urbanovič ( Mykolo Romerio universiteto Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos magistrantūros programos vadovė, Švietimo tyrimų ir inovacijų instituto direktorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė), Ričardas Ališauskas (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas).
Forumo įrašą galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=3cPisSqoZBY

2021 m. spalis

HIDDEN
Edukacijos forumas „Meninio ir kultūrinio ugdymo dialogai ateities švietimui. Kodėl mūzoms reikia advokatų?“

2021 m. spalio 28 d. įvyko Edukacijos forumas ,,Meninio ir kultūrinio ugdymo dialogai ateities švietimui. Kodėl mūzoms reikia advokatų“. Forume dalyvavo apie 100 dalyvių. Sveikinimo žodį tarė Ramūnas Skaudžius (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras), prof. dr. Romas Baronas (Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas). Pagrindinį pranešimą ,,Meninio ugdymo stiprybės, ribotumai, galimybės ir iššūkiai“ skaitė dr. Rūta Girdzijauskienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  profesorė, Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prezidentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Meninio ugdymo tinklo narė). Diskusijoje dalyvavo dr. Darius Kuolys (Vilniaus universiteto docentas), dr. Gediminas Karoblis (Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius), dr. Egidijus Stancikas (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto docentas, Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius), Domantas Razauskas (dainų autorius ir atlikėjas, poetas, kompozitorius, radijo laidų vedėjas, atlikėjų asociacijos AGATA tarybos pirmininkas), Vytautas Juozapaitis (Profesorius, Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą  moderavo dr. Emilija Sakadolskienė (Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Meninio ugdymo tinklo narė), Laima Rutkauskienė (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė). Forumo įrašą galite peržiūrėti https://www.youtube.com/watch?v=5irIJTgnu4c

2021 m. rugsėjis

HIDDEN
Edukacijos forumas „Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijose: kam ir kodėl?“

2021 metais rugsėjo 30 d. įvyko Edukacijos forumas ,,Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijose: kam ir kodėl?“.Įžangos žodį tarė dr. Agnė Kudarauskienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė), prof. dr. Inga Žalėnienė (Mykolo Romerio universiteto rektorė). Pagrindinį pranešimą ,,Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijose: kam ir kodėl?“ skaitė dr. Daiva Penkauskienė, (Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė).Pranešimas parengtas remiantis moksliniu tyrimu „Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva“. Tyrimo komanda: doc. dr. Violeta Jegelevičienė (projekto vadovė), prof. dr. Valdonė Indrašienė, doc. dr. Daiva Penkauskienė, doc. dr. Jolanta Pivorienė, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, doc. dr. Asta Railienė, doc. dr. Justinas Sadauskas, dr. Natalija Valavičienė. Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMTK712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“, dotacijos sutarties Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-006. Diskusijoje dalyvavo prof. dr. Natalija Mažeikienė, (Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros profesorė), prof. dr. Kristupas Sabolius (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesorius),dr. Agnė Kudarauskienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė), Aurelija Valeikienė (Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja), Linas Leonas (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedros lektorius, Studijų vertinimo komisijos, veikiančios prie SKVC, pirmininkas). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė),prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė).Forumo įrašą galima peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=qfnFk9EgPC8

2021 m. birželis

HIDDEN
Edukacijos forumas „Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos“.

2021 metais birželio 22 dieną įvyko Edukacinis forumas ,,Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos“. Įžangos žodį tarė Ramūnas Skaudžius (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras). Pagrindinį pranešimą,, Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos“ skaitė  prof. Audra Skukauskaitė (Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorė, tyrimų metodologijų tyrėja ir dėstytoja).Diskusijoje dalyvavo : Aušra Grybauskienė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė), prof. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universiteto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė),prof. Liudvika Leišytė (Dortmundo technologijos universiteto profesorė (Vokietija), vizituojanti profesorė Aukštojo mokslo politikos studijų centre (CHEPS) Tventės universitete (Nyderlandai), Vokietijos aukštojo mokslo ir studijų tyrimų asociacijos valdybos narė, „Futura Scientia“ asociacijos Lietuvoje valdybos pirmininkė), doc. dr. Irena Stonkuvienė   (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto direktorė, Švietimo tarybos narė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentė), dr. Eugenijus Stumbrys ( LMT Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas) prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Renginį moderavo prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė),Ričardas Ališauskas (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas). Edukacinį forumą organizavo Lietuvos Švietimo,Mokslo ir Sporto ministerija ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija.
Forumo įrašą galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=mXRNz0D2h2o

2021 m. gegužė

HIDDEN
Edukacijos forumas „Įtrauktis visiems: universalus dizainas mokymuisi kaip ugdymo(si) sėkmės kelias“

2021 m. gegužės 27 d. vyko VI Edukacijos forumas Įtrauktis visiems: universalus dizainas mokymuisi kaip ugdymo(si) sėkmės kelias“. Dalyvavo virš 150 dalyvių. Sveikinimo žodį tarė dr. Jurgita Šiugždinienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė), prof. habil. dr. Juozas Augutis (Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys). Pranešimą tarptautinio tyrimo „Įtraukiojo ugdymo plėtra, taikant universalų dizainą mokymuisi (UDM)“ / „Improving Inclusive Education Through a Universal Design for Learning (UDL)“ pagrindu pristatė tyrėjų komanda iš Lietuvos, Lenkijos, Austrijos, Suomijos.  Prof. dr. Alvyra Galkienė  skaitė pranešimą – Įtraukiojo ugdymo transformacijos ir tyrimais grindžiamas UDM taikymo modelis (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija (Lietuva)),  prof. dr. Ona Monkevičienė – UDM taikymo rezultatas – kiekvienas Lietuvos mokinys kaip motyvuotas, gilų žinojimą kuriantis besimokantis ekspertas (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija(Lietuva)),  doc. dr. Suvi Lakkala – Ugdymas įvairovėje taikant UDM prieigą: pedagogų kompetencijos analizė / Teaching for Diversity with UDL: Analysing Teacher Competence (Laplandijos universitetas (Suomija)), prof. habil. dr. Jolanta Baran – Rutininio ugdymo transformacija taikant UDM: Lenkijos kontekstas Transformations of Routine Education Using UDL: The Polish Context (Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija)), doc. dr. Michelle Proyer – Įtraukiojo ugdymo praktikos reinterpretavimas UDM kontekste: Austrijos atvejis / Reinterpreting Inclusive Education Practices in the Context of UDL: The Case of Austria. (Vienos universitetas (Austrija)). Diskusijoje dalyvavo Vitalija Bujanauskienė  (Utenos švietimo centro direktorė, Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkė), Lina Garbenčiūtė (Lietuvos negalios organizacijų forumo projektų vadovė), Kęstutis Vaišnora ( Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas), Edita Žiobienė (Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Mokslo, studijų ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo  Gražina Šeibokienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja, doc. dr. Darius Gerulaitis, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narys. Švietimo forumo organizatoriai: Lietuvos švietimo tyrimų asociacijaLietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijaVytauto Didžiojo universitetas.  Pristatytas tarptautinis tyrimas forumo metu ir forumo vertimas iš anglų kalbos į lietuvių buvo finansuojamas „Erasmus +“ projekto „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“Nr. 2018-1-LT01-KA201-046957. lėšomis. Forumo vertimą į lietuvių gestų kalbą organizavo Lietuvių gestų kalbos vertimo centras.
Forumo įrašą galite peržiūrėti čia: 
https://www.youtube.com/watch?v=hAr35S2AS1g

2021 m. balandis

HIDDEN
Edukacijos forumas „Fizinis ugdymas kaip asmens ir visuomenės gerovės pamatas: ką rodo tyrimai?“

2021 metų balandžio 30d. įvyko 5-tasis Edukacijos forumas „Fizinis ugdymas kaip asmens ir visuomenės gerovės pamatas: ką rodo tyrimai?“. Dalyvavo virš 100 dalyvių. Sveikinimo žodį tarė dr. Linas Obcarskas (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras), prof. dr. Diana Rėklaitienė (Lietuvos sporto universiteto rektorė). Pranešimą ,,Fizinis ugdymas kaip asmens ir visuomenės gerovės pamatas: ką rodo tyrimai?“ skaitė prof. dr. Arūnas Emeljanovas (Lietuvos sporto universiteto Fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorius, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narys).
Diskusijoje dalyvavo Daina Gudzinevičiūtė (Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė), prof. dr. Natalja Fatkulina (Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto direktorė), dr. Laima Trinkūnienė (Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė), Vytuolis Valūnas (Alytaus miesto Savivaldybės administracijos Švietimo ir Sporto skyriaus vedėjas), Audronė Vizbarienė (Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė ( Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Mokslo, studijų ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo dr. Brigita Miežienė (Lietuvos sporto universiteto Fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė),  dr. Rolandas Zuoza, (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės vadovas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto mokslo darbuotojas). Švietimo forumo organizatoriai: Lietuvos švietimo tyrimų asociacija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Forumo įrašą galite peržiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=hAr35S2AS1g

2021 m. kovas

HIDDEN
Edukacijos forumas „Kokybiško švietimo visiems visą gyvenimą UNESCO vizija: artėjame prie ar tolstame nuo jos?“

2021 metų kovo 25 d. įvyko Edukacijos forumas „Kokybiško švietimo visiems visą gyvenimą UNESCO vizija: artėjame prie ar tolstame nuo jos?“. Šiame forume dalyvavo virš 150 dalyvių.  Sveikinimo žodį tarė prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė). Pranešimus skaitė Vytauto Didžiojo Švietimo akademijos universiteto mokslininkės: doc. dr. Ramutė Bruzgelevičienėdoc. dr. Agnė Brandišauskienė, doc. dr. Jūratė Česnavičienė, dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė . Diskusijoje dalyvavo Vaidas Bacys (Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktorius), Virginija Būdienė (Vilniaus politikos analizės instituto direktorė, VU Filosofijos fakulteto partnerystės docentė), dr. Agnė Kudarauskienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė),
Elena Leontjeva (Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė, tarybos pirmininkė), prof. dr. Laimutė Žalimienė (VU Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto profesorė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (LETA prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Mokslo, studijų ir technologijų departamento vyriausioji patarėja).Švietimo forumo organizatoriai: Lietuvos švietimo tyrimų asociacija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Forumo įrašą galite peržiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=0dV4x2YmeWE

2021 m. vasaris

HIDDEN
Edukacijos forumas,skirtas 2020 m. atliktų švietimo srities tyrimų, skirtų sprendimams dėl COVID-19 padarinių, rezultatams aptarti

2021 metų vasario 25 d.  įvyko Edukacijos forumas, skirtas 2020 m. atliktų švietimo srities tyrimų, skirtų sprendimams dėl COVID-19 padarinių, rezultatams aptarti. Šiame forume dalyvavo virš 200 dalyvių. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras dr. Ramūnas Skaudžius ir Lietuvos mokslų  tarybos pirmininkas prof. Romas Baronas. Buvo išklausyti pranešimai apie atliktus švietimo srities tyrimus dėl COVID-19 padarinių: Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu (VDU); Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu (VU); Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis ir rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui (KTU, VGTU, VU). Baigiamąjį žodį tarė LETA prezidentė prof. dr. Liudmila Rupšienė ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja prof. dr. Loreta Žadeikaitė.
Forumo įrašą galite peržiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=yrIU-hx0Wms

2021 m. sausis

HIDDEN
Edukacijos forumas, skirtas 100 -sioms prof. Leono Jovaišos metinėms paminėti

2021m. sausio 28 d. įvyko Edukacijos forumas tema ,,Moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“ skirtas 100 -osioms prof. Leono Jovaišos metinėms paminėti. Šiame forume dalyvavo  virš 150 ir šiai dienai įrašas youtube peržiūrėtas 185.
Sveikinimo žodį tarė dr. Jurgita Šiugždinienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė), prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universiteto rektorius), akademikas Eugenijus Jovaiša  (Lietuvos Respublikos Seimo narys). Diskusijoje dalyvavo: prof. habil. dr. Palmira Jucevičienėdoc. dr.Birutė Pociutėdoc. dr. Giedrė Purvaneckienė dr. Vilius Šadauskas doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri prof. habil. dr. Rimantas Želvys . Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė).
Diskusijos vedėja prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universiteto Ugdymo teorijos ir kultūros katedros vedėja, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė). Forumą moderavo doc. dr. Rita Dukynaitė ir doc. dr. Irena Stonkuvienė. Edukacijos forumo organizatoriai: Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Forumo įrašas čia: https://www.youtube.com/watch?v=vxoNEmpH310&t=549s

2020 m. gruodis

HIDDEN
Edukacijos forumas „Edukologo misija – įgalinti“

2020 m. gruodžio 18 d. įvyko Edukacijos forumas tema „Edukologo misija – įgalinti“. Pranešėja  habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universiteto profesorė), moderatorės – dr. Loreta Žadeikaitė (LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vyriausioji ministerijos patarėja), dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė, Klaipėdos universiteto profesorė). Edukacijos forumo organizatoriai: Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Forumo įrašą galite peržiūrėti čia:https://www.youtube.com/watch?v=QEU0pSYG3Jo