Įvyko Edukacijos forumas  Tyrimais grindžiama ugdymo praktika Lietuvoje: realybė ar svajonė?“.

2024 m. kovo 26 d. įvyko Edukacijos forumas „Tyrimais grindžiama ugdymo praktika Lietuvoje: realybė ar svajonė?“. Šis Edukacijos forumas  buvo skirtas  tyrimų ir praktikos ryšiams aptarti. Šį kartą į edukacijos teorijas ir tyrimus  buvo pažvelgta iš praktikų perspektyvos. Forume buvo svarstomi šie klausimai:  Kuo grindžiama Lietuvos mokyklų ugdymo praktika? Kokius tyrimais pagrįstus ugdymo modelius turime? Kaip dirbame ten, kur neturime aiškių teorinių pagrindų? Kada praktikai ieško tyrėjų, o tyrėjai – praktikų? Kaip praktikai tampa tyrėjais? Kaip keičiasi praktika tapus tyrėju? Ką reiškia būti ,,pracademic?“. Kaip palengvinti ugdymo teorijų ir tyrimų į praktiką?

Šiais klausimais diskutavo dr. Loreta Žydelienė (istorikė, lektorė, tyrėja); Virgilijus Pupeikis (Vaikų meninės studijos „Diemedis” progimnazijos direktorius, pradinių klasių mokytojas); dr. Gražina Šmitienė (chemijos mokytoja, KU Pedagogikos katedros docentė); Simona Miškinienė (Šiaulių Dubysos Aukštupio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui); Vitalija Bujanauskienė (Utenos švietimo centro vadovė);  dr. Natalija Kaunickienė (Šiaulių Salduvės progimnazijos vadovė); dr. Arvydas Girdzijauskas (Klaipėdos Vydūno gimnazijos vadovas); prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento  vyriausioji patarėja). Forumą moderavo dr. Eglė Pranckūnienė (LETA prezidentė) ir doc. dr. Daiva Penkauskienė (LETA valdybos narė, Tyrimų metodologijos tinklo vadovė). Visą forumo įrašą galima peržiūrėti LETA YouTube kanale https://www.youtube.com/watch?v=vFksJpDsFLs