LETA konferencija 2019

Kvietimas

2019-08-10

III-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija
III-oji edukologijos doktorantų konferencija

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kalbų ir edukacijos katedra kviečia dalyvauti konferencijoje

„Ugdymo ir švietimo ateities idėjos“.
Konferencija vyks Kaune,  Lietuvos sveikatos mokslų universitete, 2019 m. spalio 11-12 d.

Kontaktinis asmuo – Ramunė Masaitytė  (LETA, LSMU) el.p. ramune.masaityte@gmail.com, tel. +37064618175

Terminai

Birželio 3 d. Registracijos pradžia
Rugsėjo 15 d. Registracijos pabaiga. Registracijos formą rasite čia. Ją užpildžius maloniai prašome siųsti el. p. ramune.masaityte@gmail.com
Rugsėjo 15 d. Pranešimų ir apskritojo stalotemų ir santraukų (iki 900 simbolių) pateikimo pabaiga
Spalio 1 d.Konferencijos programos paskelbimas
Spalio 11-12 d. Konferencija

 Konferencijos mokestis

Konferencijos mokestis už  I dieną – 30 EUR
Konferencijos mokestis už II dieną – 20 EUR
Konferencijos mokestis už dvi dienas – 50 EUR

Apie konferencijos mokesčio mokėjimo būdus bus pranešta užsiregistravusiems.

Planuojama išleisti konferencijos recenzuojamą mokslo e-leidinį, kuriame straipsnius galės publikuoti esami ir potencialūs doktorantai su jų vadovais. Parengtus mokslinius straipsnius  iki 2019 m. spalio 20 d.  prašome siųsti prof. dr. Dalijai Gudaitytei, e.p. dalija.gudaityte@lsmuni.lt, tel. +37067684032

Konferencijos pranešimai ir apskritojo stalo diskusijos

Galimi stendiniai ir tradiciniai (žodžiu) pranešimai, apskritojo stalo diskusijos. Tradicinis pranešimas – 15 min. Diskusijai dėl pranešimo skiriama 5 min. I ir II kurso doktorantams rekomenduojama pristatyti disertacijų projektus. Apskritojo stalo diskusija – 90 min. Pranešimų bei apskritojo stalo diskusijų temos bei santraukos (iki 900 simbolių) pateikiamos iki rugsėjo 15 d. el.p. adresu ramune.masaityte@gmail.com.

Konferencijos sekcijos

Kiekvienos sekcijos pavadinimas nusako konferencijos potemę ir atitinkamų pranešimų bei diskusijų sritį:

 1. Higher Education and Vocational Training –vadovė prof.dr. R.Brunevičiūtė, raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt
 2. General Education – vadovė  prof. dr. A. Kazlauskienė, akazlauskiene@yahoo.com
 3. Prae-school and general Education – vadovė  doc. dr. G. Šmitienė, g.smitiene@gmail.com
 4. Inclusion Education– vadovė  prof. A. Galkienė, galkiene@gmail.com
 5. Arts education – vadovė  prof. dr. R. Girdzijauskienė, girdzijauskiene.ruta@gmail.com
 6. Lifelong Learning – vadovė  prof.  habil. dr. P. Jucevičienė, Palmira.Juceviciene@ktu.lt
 7. Teachers’ Professional Development –  vadovė  prof. dr. G. Gedvilienė, genute.gedviliene@vdu.lt
 8. Social Education – vadovė doc. dr. E.  Štuopytė, edita.stuopyte@ktu.lt
 9. Sports Education  – vadovė  prof. dr. A. Šarkauskienė, Asta.Sarkauskiene@ku.lt
 10. History of Education – vadovė  doc. dr. I.Stonkuvienė, irena.stonkuviene@fsf.vu.lt
 11. Education Management and Leadership  – vadovė  prof. dr. B. Janiūnaitė, brigita.janiunaite@ktu.lt
 12. Research Methodology  – vadovė  prof. dr. L. Rupšienė, liudmila.rupsiene@ku.lt
 13. Education Philosophy and Education Policy – vadovė  prof. dr. L. Duoblienė, lilija.duobliene@gmail.com

 

Preliminari konferencijosprograma

SPALIO 11 D.(penktadienis)

Rytinė dalis.LSMU Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, Sukilėlių pr. 13, Kaunas

9.00 – 17.30 Dalyvių registracija. Kava/arbata

9.45 -10.00 Konferencijos atidarymas

10.00 -11.30 Plenarinis posėdis. LETA  kviestiniai pranešimai

11.30 -12.00 Kavos/arbatos pertrauka

12.00-13.30 I sesija.  Paraleliniai  plenariniai posėdžiai

13.30-15.00 Pietų pertrauka

Popietinė dalis.LSMU Kalbų ir edukacijos katedra, Jankaus g. 2, Kaunas

15.00-16.30 II sesija. Paraleliniai posėdžiai sekcijose

16.45-17.30 Konferencijos uždarymas. LETA visuotinis susirinkimas

SPALIO 12 d.(šeštadienis)

Kalbų ir edukacijos katedra, Jankaus g.2, Kaunas

9.00 – 13.30  Dalyvių registracija

10.00-11.30 Paraleliniai mokymai/dirbtuvės (mokymų/dirbtuvių temos bus paskelbtos vėliau)

11.45-13.15 Paraleliniai mokymai/dirbtuvės (mokymų/dirbtuvių temos bus paskelbtos vėliau)

13.15-13.45 Kavos/arbatos pertrauka/užkandžiai

13.45-15.15  Paraleliniai mokymai/dirbtuvės (mokymų/dirbtuvių temos bus paskelbtos vėliau)

 

KVIEČIAME KONFERENCIJOJE DALYVAUTI VISUS LETA NARIUS IR KITUS EDUKOLOGIJOS BEI ĮVAIRIŲ KRYPČIŲ MOKSLININKUS, DOKTORANTUS, MAGISTRANTUS, KURIEMS RŪPI EDUKACINĖS

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI!

Info iš https://lsmuni.lt/lt/naujienos/naujienos/konferencija-ugdymo-ir-svietimo-ateities-idejos.html

Informacija

Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU), Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre,  įvyko  III-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) ir III-oji edukologijos doktorantų konferencija „Ugdymo ir švietimo  ateities idėjos“, kurią organizavo Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir LSMU Kalbų ir edukacijos katedra. 

Konferencijos atidarymo plenariniame  posėdyje buvo gvildenamos ne tik šiandienos, bet ir  ateities Lietuvos švietimui aktualios temos. Kauno technologijos universiteto  profesorė habil. dr. Palmira   skaitė pranešimą „Nuo  socialinės  atskirties į gerovės valstybę: kokios koncepcijos universiteto reikia Lietuvai?“,  Vilniaus universiteto docentės  dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė  ir  dr. Aušra Žemgulienė  skaitė pranešimą „Pasiklydę švietime: tarp idėjų ir realybės“. „Ekologinis požiūris į dabarties mokyklą“ – toks Vytauto Didžiojo universiteto docentės  dr. Rasos Nedzinskaitės-Mačiūnienės   žvilgsnis į šiandienos švietimą,  o Vytauto Didžiojo universiteto docentė dr.  Ramutė Teresė Bruzgelevičienė domėjosi, kokios „Nueinančios ateinančios  grįžtančios idėjos?“ mums svarbios.

Antrojoje sesijoje – net trys paraleliniai posėdžiai.  Tai apskritojo stalo diskusija „Formalaus ir neformalaus mokymosi dermė kaip atskirties  įveikos galimybė“ . Antrasis paralelinis posėdis „Europos edukacinių tyrimų asociacija (EERA), Pasaulio edukacinių tyrimų asociacija (WERA) ir Europos Edukacinių tyrimų asociacijos konferencijos (ECER) – edukacijos tyrėjų tarptautinio bendradarbiavimo ir edukacinių tyrimų kokybės tobulinimo platformos“. Vienas plenarinis konferencijos posėdis „Naujos kryptys medicinos edukacijoje“ skiriamas medikų ugdymo klausimams. „Medicinos demokratizacija ir digitizacija: edukacija pokyčių agento vaidmeniui”.

Galerija