Sveikiname naują daktarę Oksaną Mačėnaitę sėkmingai apgynus disertaciją. 

 

Sveikiname naują daktarę Oksaną Mačėnaitę sėkmingai apgynus disertaciją: Atskirtį patiriančių vyrų savivertės ir socialinių įgūdžų kaita  (Edukologija (S-007), mokslinio darbo vadovė – prof. dr. Jūratė Požėrienė (Lietuvos sporto universitetas, Socialiniai mokslai, edukologija – S 007))  ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos sporto universitete, adresu: Sporto g. 6, Kaunas.

Žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją:

Darbe nagrinėjamos temos, susijusios su vyrų socialine atskirtimi. Atlikus mokslinės literatūros šaltinių analizę bei įsitikinus mokslinių tyrimų, susijusių su vyrų socialinės atskirties, savivertės, socialinių įgūdžių problematikos nagrinėjimo stoka, iškeltas probleminis klausimas – kaip sportinė veikla ir socialinių pokyčių grupė prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių vyrų savivertės didinimo ir socialinių įgūdžių ugdymo?
Tyrimo objektas – socialinę atskirtį patiriančių vyrų savivertė ir socialiniai įgūdžiai.
Tyrimo tikslas – atskleisti sportinės veiklos grupės ir socialinių pokyčių grupės ugdomąjį poveikį socialinę atskirtį patiriančių vyrų savivertei ir socialiniams įgūdžiams.
Tyrimo uždaviniai: 1. Įvardinti veiksnius, sąlygojančius vyrų socialinę atskirtį, žemą savivertę, socialinių įgūdžių stoką; 2. Teoriškai pagrįsti atskirtį patiriančių vyrų socialinių įgūdžių ir savivertės ugdymo modelį bei pagal jį parengti ugdomojo poveikio ir stebėsenos programą. 3. Nustatyti ir įvertinti sportinės veiklos, socialinių įgūdžių ir savivertės ugdymo programos poveikį atskirtį patiriančių vyrų socialiniams įgūdžiams ir savivertei.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas – prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, Socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universitetas, Socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
doc. dr. Ilona Tilindienė (Lietuvos sporto universitetas, Socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. habil. dr. Bartosz Molik (Josefo Piłsudskio kūno kultūros akademija, Biala Podlaska filialas, Varšuva, socialiniai mokslai, sociologija – S 005).