2024 m. vasaris

HIDDEN
Edukacijos forumas „Etiškas tyrimo rezultatų publikavimas – misija (ne)įmanoma?“

 

Š. m. vasario 22 dieną įvyko XXXI Edukacijos forumas „Etiškas tyrimo rezultatų publikavimas – misija (ne)įmanoma?“. Pagrindinį pranešimą ,,Tyrėjas kaip autorius ir recenzentas: ką privalu žinoti?“ skaitė dr. Loreta Tauginienė (Europos mokslinio sąžiningumo tarnybų tinklo viceprezidentė, mokslinio žurnalo „Journal of Academic Ethics“ vyriausioji redaktorė. Diskusijoje dalyvavo doc. dr. Vaida Jurgilė (Vytauto Didžiojo universiteto docentė, mokslinio žurnalo „Pedagogika“ vyriausioji redaktorė); doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universiteto docentė, mokslinio žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ vyriausioji redaktorė); prof. dr. Irena Žemaitytė (Mykolo Romerio universiteto profesorė, mokslinio žurnalo „Socialinės gerovės tyrimai“ vyriausioji redaktorė); dokt. Jurgita Virbalė (Ioanninos universitetas, Graikija; SMK aukštoji mokykla). Forumą moderavo prof. dr. Liudmila Rupšienė (LETA viceprezidentė) ir dr. Eglė Pranckūnienė (LETA prezidentė).

 Visą forumo įrašą galima peržiūrėti LETA YouTube kanale: https://youtu.be/iwbSKDp1daQ

 

2024 m. sausis

HIDDEN
Renginys ,,Edukologija Lietuvai: 2023 m. apgintų daktaro disertacijų pristatymas“

 

Š. m. sausio 18 d. įvyko ŠMSM ir LETA organizuotas renginys ,,Edukologija Lietuvai: 2023 m. apgintų daktaro disertacijų pristatymas“. Sveikinimo žodį tarė ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė (video įrašas: https://lera.lt/leta_files/2024/01/2024-01-17%20EDU_final.mp4), Švietimo mokslo ir sporto ministras Gintautas JakštasJungtinio Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto edukologijos doktorantūros konsorciumo komiteto pirmininkė prof. dr. Lilija Duoblienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė. Savo naujausiais atradimais dalinosi 2023 m. apsigynę mokslo daktarai ir studijavę post-doktorantūroje (renginio programa čia: https://lera.lt/wp-content/uploads/2024/01/SMSM_kvietimas.pdf). Renginį moderavo Agnė Liucilė Grickevičė (ŠMSMS ministro patarėja), prof. dr. Liudmila Rupšienė (LETA prezidentė), dr. Jolanta Navickaitė (ŠMSM Ugdymo departamento direktorė), prof. dr. Lina Kaminskienė (LETA viceprezidentė), dr. Agnė Kudarauskienė (ŠMSM viceministrė), dr. Eglė Pranckūnienė (LETA viceprezidentė). Visi pristatyti tyrimai atliepę šių dienų aktualijas ir buvo įdomūs. Toks Edukologinių mokslinių tyrimų lobynas tik įrodo Edukologinių tyrimų naudą mokslininkams, švietimo politikos formuotojams, praktikams, tyrėjams bei visuomenei.