Edukacijos forumai 2023

2023 m.  gruodis

HIDDEN
Edukacijos forumas „Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas: naujausi moksliniai atradimai ir rekomendacijos''

2023 m. gruodžio 18 d. įvyko XXX Edukacijos forumas  „Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas: naujausi moksliniai atradimai ir rekomendacijos“. Pagrindinį pranešimą Mokytis padedanti vertinimo kultūra: vienos mokyklos kritinis etnografinis tyrimas“ skaitė dr. Irena Raudienė (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo programų skyriaus vedėja). XXX Edukacijos forumas buvo praturtintas ir  kitais aktualiais pranešimais: Ar pradinių klasių mokytojai gali tiksliai įvertinti mokinių pasiekimus?“ (dr. Sigita Girdzijauskienė, Vilniaus universiteto docentė; Greta Bugelytė Vilniaus Karoliniškių gimnazijos psichologė); Skirtingi mokinių pasiekimų vertinimo rodikliai: ką sako pažymių ir NMPP balų (ne)atitikimas? (dr. Rasa Erentaitė, Kauno technologijos universiteto vyr. mokslo darbuotoja); Matematikos pradinio ugdymo programa grindžiamų testų standartizavimas ir psichometrinės charakteristikos (dr. Irina Klizienė, Kauno technologijos universiteto profesorė); Kritinio mąstymo gebėjimų vertinimas matematikos pamokose (dr. Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegijos docentė);  Mokinių pasiekimų vertinimo tradicija ir/ar inovacija?
(dr.Arvydas Girdzijauskas, Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius, mokinių pasiekimų vertinimo aprašo darbo grupės narys), Mokinių (mokymosi) vertinimo paradoksai kuriant muzikos/meno mokyklą visiems (dr. Asta Krikščiūnaitė Volbikienė, Neformaliojo vaikų švietimo tyrėja (Norvegija)).
Forumą moderavo dr. Aušra Kazlauskienė ir dr. Emilija Sakadolskienė.Visą forumo įrašą galite peržiūrėti YouTube kanale: https://youtu.be/-1SM3cvwKC4

2023 m.  lapkritis

HIDDEN
Edukacijos forumas ,,Kaip rengiame mokytojus neapibrėžtai ateičiai?“

Š.m. lapkričio 23 dieną įvyko  XXIX Edukacijos forumas ,,Kaip rengiame mokytojus neapibrėžtai ateičiai?“.  Forumo metu buvo perskaityti šie pranešimai: ,,Mokytojų rengimas globalaus švietimo akivaizdoje“ (dr. Sandra Kairė, Vilniaus universiteto docentė); ,,Mokytojas ir dirbtinis intelektas: atmesti-priimti-naudoti“ (dr. Judita Kasperiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė); ,,Mokytojų kaip tyrėjų įgalinimas: studijų ir mokslinių tyrimų konvergencija“ (dr. Berita Simonaitienė, Kauno technologijos universiteto docentė); ,,Tarp šiandienos realybės ir ateities siekių: pedagoginės praktikos iššūkiai“ (dokt. Vaiva Juškienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė).

,,Mokytojų bendruomenės galia: dalijimasis, mokymasis, augimas“ (dr. Eglė Pranckūnienė, programos „Renkuosi mokyti“ steigėja, Artur Adam Markevič,  programos „Renkuosi mokyti“ vadovas);  Kūrybiškas mokytojas ir kūrybinga asmenybė. Kam teikti prioritetą? (dr. Rūta Girdzijauskienė, LMTA profesorė). Po pranešimų vyko diskusija. Forumą moderavo dr. Nijolė Putrienė (l.e. Nacionalinės švietimo agentūros Pedagoginių darbuotojų departamento direktorės pareigas) ir dr. Aida Norvilienė (Klaipėdos universiteto docentė). Visą forumo įrašą galite peržiūrėti YouTube kanale: https://youtu.be/pP97HL7X6wk

2023 m. spalis

HIDDEN
Edukacijos forumas „Gyvenimo įgūdžių programa bendrojo ugdymo mokykloje: mokslinės prieigos“

2023 m. spalio 30 d. 15.00 – 17.00 val. įvyko XXVIII Edukacijos forumas „Gyvenimo įgūdžių programa bendrojo ugdymo mokykloje: mokslinės prieigos“. Diskusijoje dalyvavo:  dr. Natalija Mažeikienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Akvilė Giniota, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto doktorantė, dr. Natalija Istomina, Vilniaus universiteto profesorė, dr. Oksana Malinauskienė, Mykolo Romerio universiteto docentė, mgr. Inga Grinytė-Fedčuk, Švedijos Haninge komūnos Centrum Vux mokytoja/adminstratorė. Forumą moderavo: prof. dr. Odeta Merfeldaitė,  dr. Auksė Petruškevičiūtė. Visą forumo įrašą galima peržiūrėti LETA YouTube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=f3zwPy2y7Ec

2023 m. rugsėjis

HIDDEN
Edukacijos forumas „Lietuvos pradinių klasių mokinių sėkmė tarptautiniuose skaitymo tyrimuose: kaip užtikrinti tvarumą?“

2023 m. rugsėjo 28 d. 15.00 –17.00 val.  įvyko  Edukacijos forumas „Lietuvos pradinių klasių mokinių sėkmė tarptautiniuose skaitymo tyrimuose: kaip užtikrinti tvarumą?“. Pagrindinį pranešimą „Kaip Lietuvos pradinukai atlaikė pandemijos iššūkius: tarptautinio tyrimo IEA PIRLS 2021 rezultatai“  skaitė dr. Ramutė Skripkienė (Nacionalinės švietimo agentūros pasiekimų tyrimų skyriaus tyrėja, Tarptautinio tyrimo IEA PIRLS nacionalinė koordinatorė). Diskusijoje dalyvavo dr. Aušra Žemgulienė (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto docentė, Vaikystės pedagogikos studijų programos vadovė), dr. Aušra Daugirdienė (Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukacinių tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja),  dr. Linas Jašinauskas (Vytauto Didžiojo universiteto  Švietimo akademijos docentas, Moderniųjų didaktikų katedros vedėjas), Tautvydas Kelpšas (Kauno VDU klasikinio ugdymo mokyklos pradinių klasių mokytojas).Diskusiją moderavo prof. dr.Daiva Jakavonytė – Staškuvienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė), doc. dr. Jolita Kudinovienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo katedros vedėja). Visą forumo įrašą galima peržiūrėti YouTube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=4oPG22cQZ9U

2023 m. birželis

HIDDEN
Edukacijos forumas „Neoliberalios aukštojo mokslo politikos ironiškieji paradoksai“

 

2023 m. birželio 20 d. 15.00–17.00 val. įvyko Edukacijos forumas „Neoliberalios aukštojo mokslo politikos ironiškieji paradoksai“. Pagrindinį pranešimą tuo pačiu pavadinimu skaitė dr. Rūta Petkutė (Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja). Diskusijoje dalyvavo dr. Rimantas Želvys (Vilniaus universiteto profesorius), dr. Ainius Lašas (KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas), dr. Liutauras Kraniauskas (Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro vadovas, LMT Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys).

Diskusiją apibendrino ir forumą moderavo  prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė, profesorė) ir dr. Romas Prakapas (Mykolo Romerio universiteto profesorius). Visą forumo įrašą galima peržiūrėti Youtube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=WCjMF33bnAI

2023 m. gegužė

HIDDEN
Edukacijos forumas „Atviri švietimo sistemos duomenys: kaip juos efektyviau naudoti mokslo tyrimuose ir švietimo praktikos tobulinimui?“

Š.m. gegužės 25 d. įvyko XXV Edukacijos forumas „Atviri švietimo sistemos duomenys: kaip juos efektyviau naudoti mokslo tyrimuose ir švietimo praktikos tobulinimui?“ . Pagrindinį pranešimą ,,Nacionalinės švietimo agentūros duomenys ir jų naudojimo galimybės“ skaitė Eduardas Daujotis (NŠA Infrastruktūros plėtros departamento direktorius) ir Evaldas Bakonis (NŠA Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjas).
Diskusijoje dalyvavo dr. Aleksei Iurasov (VILNIUS TECH profesorius),  dr. Agnė Brandišauskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja),  dr. Arūnas Emeljanovas (Lietuvos sporto universiteto profesorius), prof. dr. Audronė Jakaitienė (Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto Tarpdisciplininių statistinių tyrimų grupės vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja). Rimantas Žylius (LR Ministrės Pirmininkės patarėjas). Forumą moderavo dr. Asta Ranonytė (Nacionalinė švietimo agentūra, direktoriaus pavaduotoja) ir dr. Robert Leščinskij (VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų fakulteto studijų prodekanas, LETA valdybos narys).Visą forumo įrašą galima peržiūrėti Youtube kanale adresu : https://www.youtube.com/watch?v=MKbecsiWKfI&t=1424s

Edukacijos forumo pagrindu išleistas straipsnis Švietimo naujienuose: https://www.svietimonaujienos.lt/atviri-svietimo-duomenys-ir-mokslui-ir-ugdymo-praktikai/

2023 m. balandis

HIDDEN
Edukacijos forumas „Lyderystė Lietuvos mokyklose: tradicinio ir kritinio požiūrio sandūroje“

2023m. balandžio 27 dieną įvyko XXIV Edukacijos forumas „Lyderystė Lietuvos mokyklose: tradicinio ir kritinio požiūrio sandūroje“. Lyderystės tema pranešimus skaitė prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Edukologijos tyrimų institutas, Švietimo akademija, Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Dalia Dambrauskienė (Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktorė), dokt. Rytis Komičius (ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto doktorantas, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius).

Prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė skaitė pranešimą ,,Mokytojų lyderystės dabarties ateičiai kryptys: spartėjanti technologijų panauda, sumažėjęs  mokinių dėmesys ir mokytojo holistinė ūgtis‘‘, dr. Dalia Dambrauskienė skaitė pranešimą ,,Pasidalytosios lyderystės įgyvendinimas švietimo įstaigose‘‘, dokt. Rytis Komičius skaitė pranešimą ,,Trigerių reikšmė atmokstant lyderystės kompetencijų‘‘.  Kartu su  dr. Dalia Dambrauskiene, dokt. Ryčiu Komičiumi, Audrone Razmantiene (ŠMSM) vyko dskusija.  Forumą apibendrino ir moderavo dr. Lina Bairašauskienė (Mykolo Romerio universiteto lektorė, Vilniaus Maironio progimnazijos direktorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos švietimo ir lyderystės tinklo pirmininkė), dr. Eglė Pranckūnienė (Mokyklų tobulinimo centro vadovė, Klaipėdos universiteto mokslo darbuotoja, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentė).  Visą forumo įrašą galima peržūrėti Youtube kanale adresu: https://www.youtube.com/watch?v=nsKJsEBv7FA
Šio Edukacijos forumo pagrindu išleistas straipsnis ,,Švietimo naujienuose”: https://www.svietimonaujienos.lt/veiksminga-lyderyste-svietime-issukiai-brezia-naujas-kryptis/

2023 m. kovas

HIDDEN
Edukacijos forumas ,,Iššūkiai ugdymui ir švietimui antropoceno epochoje – į ką reikėtų sutelkti dėmesį?“

Š.m. kovo 23 d. 15.00-17.00 vyko Edukacijos forumas ,,Iššūkiai ugdymui ir švietimui antropoceno epochoje – į ką reikėtų sutelkti dėmesį?“.  Pagrindinį pranešimą ,,Kas yra antropocenas?“ skaitė dr. Sandra Kairė (Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto direktorė). Diskusijoje dalyvavo dr. Vaino Bazdeikis (Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo departamento direktorius), dr. Gediminas Čapkauskas (Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorės pavaduotojas, gamtos mokslų mokytojas, programos „Renkuosi mokyti“ alumnas),  dr. Kristupas Sabolius (Vilniaus universiteto Filosofijos instituto profesorius, Masačiusetso universiteto (JAV) afilijuotas tyrėjas) dr. Jūratė Žaltauskaitė (Vytauto Didžiojo universiteto Aplinkosaugos katedros docentė). Forumą moderavo dr. Asta Ranonytė (Nacionalinė švietimo agentūra, direktoriaus pavaduotoja),  dr. Sandra Kairė (Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto direktorė). Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale  https://www.youtube.com/watch?v=_1wmoim-fAA
Edukacijos forumo pagrindu išleistas straipnis Švietimo naujienose: https://www.svietimonaujienos.lt/zmogus-ir-aplinka-vertybinio-pokycio-issukiai-ugdymui/

 

2023 m. vasaris

HIDDEN
Edukacijos forumas ,,Kaip galime efektyviau panaudoti edukacijos tyrimus?“

Š.m. vasario 28 d. įvyko XXII Edukacijos forumas „Kaip galime efektyviau panaudoti edukacijos tyrimus?“ Pagrindinį pranešimą  „Edukacijos tyrimų panaudojimas: dabartis ir ateities perspektyvos“ skaitė Mykolas Steponavičius  (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) švietimo politikos konsultantas). Pranešimas parengtas pagal EBPO CERI vykdyto tyrimo „Švietimo tyrimų poveikio stiprinimas“ („Strenghtening the Impact of Education Research“) ataskaitą „Kas rūpinasi švietimo tyrimų panaudojimu švietimo politikoje ir praktikoje?“. Tyrimo komandos nariai: Nóra Révai, José Manuelis Torresas, Jordanas Hillas, Mykolas Steponavičius, Melissa Mouthaan ir Aurelija Masiulytė.
Diskusijoje dalyvavo  Audronė Razmantienė (ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento Pedagogų skyriaus patarėja, Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos tyrimų koordinatorė, TALLIS valdybos narė), dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė (Vilniaus universiteto Verslo mokyklos profesorė, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja), Jurgita Petrauskienė (švietimo ir mokslo atašė prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)), prof. dr. Jolanta Urbanovič (Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja), dr. Eugenijus Stumbrys (Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas),  habil. dr. Rimantas Želvys (Vilniaus universiteto profesorius). Forumą moderavo dr. Rita Dukynaitė (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji patarėja) ir dr. Daiva Penkauskienė (Mykolo Romerio universiteto docentė, LETA valdybos narė). Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=koxp8tz6Xqs
Edukacijos forumo pagrindu išleistas straipsnis Švietimo naujienuose: https://www.svietimonaujienos.lt/edukacijos-tyrimai-ir-ju-veiksmingumas-problemos-izvalgos-sprendimai/

 

2023 m. sausis

HIDDEN
Edukacijos forumas ,,Ko išmokstame iš negalios tyrimų?''

  2023 metų sausio 26 dieną įvyko XXI Edukacijos forumas ,,Ko išmokstame iš negalios tyrimų?” su vertimu į gestų kalbą. Pagrindinį pranešimą ,,Ko išmokstame iš negalios tyrimų?“ skaitė dr. Ingrida Baranauskienė (Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros profesorė).
Diskusijoje dalyvavo dr. Laima Tomėnienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė), dr. Irena Leliūgienė (Mykolo Romerio universiteto afiliuota profesorė), Ana Staševičienė (Išsėtinės sklerozės draugijos „Feniksai“ pirmininkė),  dr. Ieva Kuginytė-Arlauskienė (Norvegijos taikomųjų mokslų universiteto Mokytojų rengimo, kultūros ir sporto fakulteto docentė), Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos grupės vyresnioji patarėja),  Lina Gulbinė (Neįgaliųjų reikalų departamento Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėja).  Baigiamąjį žodį tarė dr. Alvyra Galkienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė), dr. Ingrida Baranauskienė (Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros profesorė). Forumą moderavo dr. Alvyra Galkienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė). Į gestų kalbą vertė vertėjai Artur Kartanovič ir Evelina Montvilaitė. Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale adresu:  https://www.youtube.com/watch?v=FK9v_WYX70o