Edukacijos forumai 2022

2022 m.  spalis

HIDDEN
Edukacijos forumas ,, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ateitis. Kuo kliausimės: skaičiuote ar vaizduote?“.
Svietimas2022 m. spalio 27 d. įvyko XVIII Edukacijos forumas ,,Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ateitis. Kuo kliausimės: skaičiuote ar vaizduote?“. Pagrindinį pranešimą „Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ateitis. Kuo kliausimės: skaičiuote ar vaizduote?“ skaitė prof. dr. Lilija Duoblienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto profesorė. Pranešimas parengtas pagal LMT finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo mokyklos futuristinės projekcijos“ (Nr. S-MIP-20-58, 2020–2022). Mokslinė grupė: L. Duoblienė (vadovė), S. Kontrimienė, J. Garbauskaitė-Jakimovska, J. Vaitekaitis. Diskusijoje dalyvavo dr. Lina Bairašauskienė (Vilniaus Maironio progimnazijos direktorė), dr. Nerija Putinaitė (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė),  prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorė), Alvydas Puodžiukas (Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus vedėjas), Unė Kaunaitė (Vilniaus švietimo pažangos centro direktorė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė ( ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto docentė) ir  Ričardas Ališauskas (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vedėjas), Ažuolas Jašinskas (Kauno rajono Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas). Visą forumo įrašą galima peržiūrėti Youtube platformoje adresu: https://www.youtube.com/watch?v=RSDZRTEvGD0
Edukacijos forumo pagrindu išleistas straipsnis Švietimo naujienose: https://www.svietimonaujienos.lt/bendrojo-ugdymo-mokyklos-ateitis-scenarijai-ir-izvalgos/

2022 m.  birželis

HIDDEN
Edukacijos forumas ,,Mokslas ir studijos Lietuvoje europiniame kontekste – ar judame Humboldto link?"
APICSŠ.m. birželio 30d. įvyko Edukacijos forumas ,,Mokslas ir studijos Lietuvoje europiniame kontekste – ar judame Humboldto link?“. Įžangos žodį tarė prof. Artūras Žukauskas (Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas). Pagrindinį pranešimą  „Mokslas ir studijos Lietuvoje europiniame kontekste – ar judame Humboldto link? Įžvalgos iš Lietuvos atvejo studijos APIKS“ skaitė prof. dr. Liudvika Leišytė (Dortmundo technologijos universiteto profesorė (Vokietija), Lietuvos atvejo studijos APIKS (Academic Profession in Knoweldge Based Societies) koordinatorė). Diskusijoje dalyvavo  prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Europos universitetų aljanso Transform4EU institucinė koordinatorė),  prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universiteto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas),  dr. Eugenijus Stumbrys ( Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas), Almantas Šerpatauskas (Studijų kokybės vertinimo centro direktorius), dr. Laima Taparauskienė ( ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė ( ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Renginį moderavo dr. Rūta Petkutė (Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja), Andrius Zalytis (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas).
Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=YhnAEqaFhSM
Edukacijos forumo pagrindu išleista publikacija Švietimo naujienose: https://www.svietimonaujienos.lt/mokslas-ir-studijos-lietuvos-universitetai-europiniame-kontekste/

2022 m. gegužė

HIDDEN
Edukacijos forumas ,,Mokymasis už klasės ribų: ugdymą praturtinančios erdvės – kur slypi sėkmė?“
Eduatom2022 m. gegužės 26 d. įvyko XVI edukacijos forumas Mokymasis už klasės ribų: ugdymą praturtinančios erdvės – kur slypi sėkmė?“. Pagrindinį pranešimą „Kuriant jungtį tarp formaliojo ir neformaliojo ugdymo: naujas mokymosi vietos konceptualizavimas“ skaitė prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorė, EDUATOM projekto mokslinė vadovė). Diskusijoje dalyvavo dr. Arvydas Girdzijauskas (Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius), Snieguolė Kavoliūnienė (Vilniaus švietimo pažangos centro EDU  VILNIUS projekto „Vilnius – atvira mokykla“ (Bloomberg) vadovė), Aušra Birietienė (Mokymosi visą gyvenimą departamento švietimo skyriaus vyriausioji specialistė), dokt. Genovaitė Kynė (geografijos mokytoja ekspertė, Lietuvos geografų draugijos prezidentė), dr. Nijolė Putrienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja). Baigiamąjį žodį tare prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo doc. dr. Ilona Tandzegolskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos vicekanclerė), dokt. Irena Raudienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja). Forumą organizavo Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, Lietuvos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas.
Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale adresu: https://www.youtube.com/watch?v=3828LSih9DI
Edukacijos forumo pagrindu išleista publikacija Švietimo naujienose: https://www.svietimonaujienos.lt/mokymasis-uz-mokyklos-ribu-galimybes-problemos-patirtis/

2022 m. balandis

HIDDEN
Edukacijos forumas ,,Ukrainos vaikų ugdymas Lietuvoje: ieškome tyrimais grįstų sprendimų“
UkraineŠ.m. balandžio 28 dieną įvyko Edukacijos forumas „Ukrainos vaikų ugdymas Lietuvoje: ieškome tyrimais grįstų sprendimų“. Įžangos žodį tarė Aistė Kairienė  (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo, inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais),  prof. dr. Oksana Zabolotna (Ukrainos vietimo tyrėjų asociacijos prezidentė). Dalyvavo virš 100 dalyvių. Vyko sinchroninis vertimas lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Buvo pristatyti net penki pagrindiniai pranešimai.
Pirmąjį pranešimą „Mokinių iš migrantų šeimų integracijos į mokyklas modeliai: Europos šalių patirtis ir sprendimai“ skaitė  dr. Barbara Stankevič (VšĮ Švietimo tyrimų ir inovacijų instituto analitikė),  prof. dr. Jolanta Urbanovič (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentė, Mykolo Romerio universiteto profesorė).
Antrąjį pranešimą „Lietuvos savivaldybėse taikomi Ukrainos vaikų ugdymo organizavimo modeliai“ skaitė prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Europos Komisijos Europos mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė), Kristina Paulikė (Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė), Renata Bernotienė (Vytauto Didžiojo universiteto lektorė).
Trečiąjį pranešimą, „Mes įkūrėme klasę ukrainiečių vaikams: kai švietimo politikos sprendimai vejasi pilietines iniciatyvas“ skaitė sesuo Viktorija Voidogaitė (Vilniaus universiteto doktorantė), Agnė Klimčauskaitė-Janavičienė (Lietuvos ir Ukrainos švietimiečių iniciatyvos atstovė).
Ketvirtąjį pranešimą ,,Pirmasis mėnuo Lietuvos mokyklose: bėgančių nuo karo ukrainiečių vaikų išgyvenimai“ skaitė dr. Aleksandra Batuchina (Klaipėdos universiteto docentė),  dr. Milda Ratkevičienė (Klaipėdos universiteto ir Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja).
Penktąjį pranešimą „Ukrainiečiai vaikai Lietuvos mokyklose: kaip atliepti jų poreikius?“ skaitė Nida Poderienė (Lietuvių kalbos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja), Aurelija Tamulionienė (Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja). Diskusijoje  dalyvavo  Aidas Aldakauskas (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius), Laura Juozaitytė (Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos vyriausioji patarėja), Nina Movčan (Dmitruškivskio licėjaus direktorė, Čerkaso sritis, Ukraina), dr. Karolis Žibas (integracijos ekspertas, Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR)).
Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo dokt. Vaiva Juškienė (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė), Audronė Šuminienė (Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus patarėja). Forumą organizavo Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (angl. LERA), Lietuvos Švietimo,  mokslo  ir sporto ministerija, Ukrainos edukacinių tyrimų asociacija (agl.UERA).
 

2022 m. kovas

HIDDEN
Edukacijos forumas „Paauglių akademiniai tikslai socialinės nelygybės kontekste: kada nepritekliai tampa vidiniais ištekliais?“

Tikslu laboratorija 2022 m. kovo 31 d. įvyko XIV Edukacijos forumas „Paauglių akademiniai tikslai socialinės nelygybės kontekste: kada nepritekliai tampavidiniais ištekliais?“ .  Įžangos žodį tarė dr. Rita Dukynaitė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vyriausioji patarėja, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Tarptautinio penkiolikmečio tyrimo PISA valdybos narė, IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos Generalinės asamblėjos narė). Pagrindinį pranešimą ,,Paauglių akademiniai tikslai socialinės nelygybės kontekste: tęstinio tyrimo „Tikslų laboratorija” rezultatai“ skaitė  dr. Rasa Erentaitė (Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslo projektų „PaNel“ ir „NO-GAP“ vadovė). Diskusijoje dalyvavo Agnė Andriuškevičienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėja bendrojo ugdymo klausimais, programos „Tūkstantmečio mokyklos“ vadovė),  prof. dr. Jonas Ruškus (Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto narys), doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė (Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros vedėja), dr. Tadas Šarūnas (sociologas, kultūros politikos analitikas),  doc. dr. Jūratė Valuckienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto docentė, projekto „Lyderių laikas 3“ tyrėjų grupės vadovė). Baigiamąjį žodį tarė  prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo doc. dr. Berita Simonaitienė (Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė, Lietuvos edukacijos tyrimų asociacijos narė), Rolandas Kučiauskas (Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius, Bendrojo ugdymo tarybos narys).

Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale https://www.youtube.com/watch?v=oEKRhNmKwiY

LETA forumo pagrindu parengta publikacija:  https://www.svietimonaujienos.lt/edukacijos-forumas-kaip-seimos-nepritekliai-virsta-mokiniu-vidiniais-istekliais/

2022 m. vasaris

HIDDEN
Edukacijos forumas „Mokytojas praktikas ar mokytojas mokslininkas?''
Edudok2022 m. vasario 24 d. įvyko Edukacijos forumas „Mokytojas praktikas ar mokytojas mokslininkas? Kvalifikacinė pasitikėjimo mokytoju dilema“.   Įžangos žodį tarė prof. dr. Artūras Žukauskas (LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas),  dr. Nijolė Putrienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja).  Prof. dr. Lina Kaminskienė skaitė pranešimą ,,Edukologijos krypties doktorantūra: kuriuo keliu einame (eisime) Lietuvoje?“, Prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė skaitė pranešimą ,,Mokytojų studijų doktorantūroje specifika: doktorantūrų modeliai ir tarptautinė patirtis“. Diskusijoje dalyvavo  Vilma Bačkiūtė ( Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja (Švietimo, mokslo ir kultūros grupė), dr. Mindaugas Nefas (Vytauto Didžiojo universiteto licėjaus „Sokratus“ direktorius), Inga Nekrošienė (Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento direktorės pavaduotoja),    prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė,  prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo doc. dr. Agnė Brandišauskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė), Audronė Razmantienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė).

Visą forumo įrašą galite peržiūrėti  Youtube kanale https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ

LETA forumo pagrindu išleista publikacija Švietimo naujienose: https://www.svietimonaujienos.lt/mokslu-daktarai-mokyklose-kaip-vertinti-issilavinima-ir-patirti/

2022 m. sausis

HIDDEN
Edukacijos forumas ,, Ankstyvojo ugdymo tranformacijos: kodėl ir kaip?"

Vaikyste2022 metais sausio 27 dieną įvyko  Edukacijos forumas ,,Ankstyvojo ugdymo tranformacijos: kodėl ir kaip?“. Įžangos žodį tarė Laimutė Jankauskienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja), Plenarinį pranešimą  „Ankstyvojo ugdymo transformacijos: kodėl ir kaip?“ skaitė prof. dr. Onutė Monkevičienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė). Diskusijoje dalyvavo Vitalija Bujanauskienė ( Utenos švietimo centro direktorė, Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkė, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos prezidentė), prof. dr. Valentina Dagienė (Vilniaus universiteto profesorė), Dalia Jakulytė (Vakarų tėvų forumo atstovė), doc. dr. Sergejus Neifachas (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius),  Saulius Žukas (įmonės „Baltų lankų“ vadovėliai“ leidėjas ir vadovėlių autorius). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė ( ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė (Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė), prof. dr. Daiva Malinauskienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorė).

Forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale adresu: https://www.youtube.com/watch?v=MOz2e4byi3A.

LETA forumo pagrindu parengta publikacija: https://www.svietimonaujienos.lt/ankstyvajam-ugdymui-atida-ismanymas-polekis/