ŠVIETIMO NEAPIBRĖŽTUMAS IR KOMUNIKACIJOS IŠŠŪKIAI: PRAEITIES IR ATEITIES SANKIRTA

VIII-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija

2024 m. spalio 17-18 d.

Kviečiame į Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir VILNIUS TECH universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto organizuojamą VIII-ąją Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferenciją

Technologijų ir komunikacinių kanalų įvairovė ir gausa kelia daug klausimų švietimui: ko ir kaip mokyti? kiek į ugdymo procesą įtraukti technologijų? kaip sudominti besimokančiuosius? kokiai ateičiai ruošti vaikus ir jaunimą? kaip auginti asmenybę? kaip bendrauti?  Kintanti ekonominė, technologinė, o kartu ir socialinė aplinka, sąlygoja virsmą nuo žinių link kūrybos visuomenės, kurioje permąstomas žinių vaidmuo  ir reikšmingumas, aktualizuojamas kritinis mąstymas. Nespėjus nei tarptautiniu, nei nacionaliniu lygiu išspręsti kintančios aplinkos sukeltų rebusų, 2020-aisiais metais pasaulį paralyžiavo pandemija, atsinešusi žaibiškų sprendimų reikalaujančių iššūkių puokštę. Šiuo laikotarpiu kiekvienas galėjo permąstyti turimas vertybes, veiklos ir gyvenimo prioritetus, išbandyti savo gebėjimus greitai mokytis ir keistis, reflektuoti, veikti adaptyviai. Dar tvyrant pandemijai visuomenę ištiko geopolitinės įtampos, pasaulinio karo grėsmė. Minėtos aplinkybės pildo ir koreguoja švietimui kylančių iššūkių rinkinius. Kartų teorijos specialistai tvirtina, jog žmogaus komunikacijos pagrindas yra vertybių sistema, susiformuojanti iki penkerių metų amžiaus.

Sparčiai besikeičiantis socialinis ir technologinis kontekstas kviečia permąstyti švietimo vertybinius pamatus, kryptis, komunikacijos strategijas. Turime veikti aplinkoje, kurios nepažįstame. Turime dirbti su karta, kuri vadinama virtualaus pasaulio čiabuviais. Turime taikyti technologijas, kurias matėme fantastiniuose filmuose. Šiandien nežinome, kur, kaip ir su kuo turėsime veikti rytoj. Švietimo bendruomenė išgyvena veikimo neapibrėžtomis sąlygomis būseną. Ir kaip niekada svarbu išmokti praeities pamokas, kad galėtume atrasti rytdienos fokusą.

Konferencijoje nagrinėsime švietimo neapibrėžtumo fenomeną ir komunikacijos iššūkius praeities ir ateities sankirtoje. Diskutuosime teikdami paramą vienas kitam, stiprindami bendruomeniškumą, kurio taip reikia gyvenant neapibrėžtumo amžiuje.

Pirmoji konferencijos diena (spalio 17 d.) skirta plenariniams pranešimams, mokslinėms diskusijoms ir kitoms bendrosioms veikloms. Darbas vyks Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultete (Trakų g. 1, 01132 Vilnius). Pertraukų metu laukia parodos. Vakare teatro mylėtojai kviečiami apsilankyti VILNIUS TECH teatre “Palėpė”.

2024 m. spalio 17 d.

VILNIUS TECH universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto patalpose (Trakų g. 1, Vilnius, auditorija).

10:00 – 10:30 Konferencijos dalyvių registracija
I-oji sesija
10.30 – 11:00

Konferencijos įžanga

Doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė (VILNIUS TECH studijų prorektorė)
Sveikinimai

11.00 – 11.30 Episteminio sklandumo samprata
Lina Markauskaitė, Sidnėjaus universiteto profesorė
11:30 – 12.00 Tūkstantmečio kartos studentų mokymosi lūkesčiai ir universitetų galimybės
Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė (Vilnius Tech studijų prorektorė).
12.00 – 12.30 Į(si)pareigojimas veikti neapibrėžtumo sąlygomis: švietimo reformos pradininkų liudijimai
D. Penkauskienė, E. Pranckūnienė.
12.30 – 14.00 Pietų pertrauka ir VILNIUS TECH organizuojamos ekskursijos po pastatą, kūrybines studijas (foto parodos, kino studija ir kt.).
II-oji sesija
14.00 – 14.30 Švietimo lyderystė neapibrėžtumo amžiuje
Olena Chepelyuk (Chersono Nacionalinio technikos universiteto rektorė, Ukraina).
14:30 – 15:00 Dirbtinis intelektas ir skaitmeninė nelygybė
Moira V.FAUL (NORRAG (Network for international policies and cooperation in education and training) vykdančioji direktorė
15.00 – 15:30 Mokymasis neapibrėžtumui
Algis Mickūnas,
Atėnų (Ohajo) universiteto profesorius
15.30 – 16:00 Kavos pertrauka
III-oji sesija
16:00 – 17:00 Panelinė diskusija
17:00 Vaišės ir bendravimas

Antroji konferencijos diena (spalio 18 d.) skirta darbui sekcijose. Sekcijų darbas planuojamas dvejose sesijose po 1,5 val.; jose bus pristatomi žodiniai bei stendiniai pranešimai, vyks diskusijos. Pasibaigus sekcijų darbui, bus plenarinė sesija, skirta edukologijos mokslo problematikai nagrinėti.

2024 m. spalio 18 d.

VILNIUS TECH universiteto Kūrybinių industrijų fakultetas 

I-oji pranešimų sekcijose sesija
09:00 – 10.30 Pranešimai sekcijose
10.30 – 11.00 Kavos pertrauka
II- oji pranešimų sekcijose sesija
11.00 – 12.30 Pranešimai sekcijose
12.30 – 13.00 Pietų pertrauka
Baigiamoji plenarinė sesija
13.00 – 14.30 Diskusija apie edukologijos mokslo dabartį, ateities ir proveržio galimybes
15.00 – 16.30 Ekskursija po Linkmenų fabriką

 

Planuojamos sekcijos:

 • Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo sekcija
 • Bendrojo ugdymo tinklo sekcija
 • Edukacijos tyrėjų emeritų tinklo sekcija
 • Ikimokyklinio ugdymo tinklo sekcija
 • IKT ir edukacijos tinklo sekcija
 • Įtraukiojo ugdymo tinklo sekcija
 • Meninio ugdymo tinklo sekcija
 • Mokymosi visą gyvenimą tinklo sekcija
 • Pedagogų rengimo ir profesinio tobulėjimo tinklo sekcija
 • Pradinio ugdymo tinklo sekcija
 • Socialinio ugdymo tinklo sekcija
 • Sporto edukacijos tinklo sekcija
 • Sveikatos ir gerovės tinklo sekcija
 • Švietimo vadybos ir lyderystės tinklo sekcija
 • Tyrimų metodologijos tinklo sekcija
 • Ugdymo filosofijos ir politikos tinklo sekcija
 • Ugdymo ir švietimo istorijos tinklo sekcija
 • Tarptinklinės sekcijos

Darbas visose sekcijose planuojamas „gyvai“ . Tikslios darbo sekcijose vietos bus įrašytos galutinėje konferencijos programoje.

Konferencijos dalyvių laukiame Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultete (Trakų g. 1, 01132 Vilnius). Po darbo sekcijose ir konferencijos apibendrinimo visus dalyvius kviečiame į ekskursiją į Linkmenų fabriką.

LETA 2024 konferencijos metu bus filmuojama ir fotografuojama. 

Užsiregistruoti dalyvauti konferencijoje su pranešimu ir reikalui esant koreguoti pranešimo pavadinimą galima iki 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. Konferencijos dalyviams be pranešimo registruotis galima iki 2024 m. spalio mėn. 14 d.
Registracijos  nuoroda: čia
Registracijos instrukcija : čia

Programos ieškokite:

 

Konferencijos mokestis

Konferencijos mokestis registruojantis iki rugsėjo 30 dienos:

LETA nariams:

dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 30 eurų

dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 20 eurų

dalyvaujant abi konferencijos dienas – 50 eurų

NE nariams:

dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 40 eurų

dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 30 eurų

dalyvaujant abi konferencijos dienas – 70 eurų

Studentams (I-osios ir II-osios pakopos):

dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 20 eurų

dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 15 eurų

dalyvaujant abi konferencijos dienas – 35 eurų

Konferencijos mokestis registruojantis nuo spalio 1 d. – iki spalio 14 dienos (registracija tuo metu bus galima tik be pranešimų):

LETA nariams:

dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 40 eurų

dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 30 eurų

dalyvaujant abi konferencijos dienas – 60 eurų

NE nariams:

dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 50 eurų

dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 40 eurų

dalyvaujant abi konferencijos dienas – 80 eurų

Studentams (I-osios ir II-osios pakopos):

dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 25 eurų

dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 20 eurų

dalyvaujant abi konferencijos dienas – 40 eurų

Dėl sąskaitų-faktūrų kreiptis į LETA sekretorę dr. Aidą Kairienę el. paštu:  [email protected]

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS IR MOKSLO KOMITETAS

Komiteto pirmininkė Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) prezidentė dr. Eglė Pranckūnienė (VšĮ Mokyklų tobulinimo centras)

Komiteto pirmininkės pavaduotojas  doc. dr. Robert Lesčinskij (VILNIUS TECH),

Komiteto nariai – LETA valdybos nariai:

prof. dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Sandra Kairė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (LETA),  prof. dr. Aušra Kazlauskienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija), doktorantė Vaiva Juškienė (Vilniaus kolegija), prof. dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė (Mykolo Romerio universitetas), doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė (Vilniaus universitetas), doc. dr. Judita Kasperiūnienė (Kauno technologijos universitetas), doktorantas Kęstutis Vaišnora (Vytauto Didžiojo universitetas), doc. dr. Giedrė-Gabnytė Bizevičienė (Lietuvos muzikos ir meno akademija), prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas), prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Auksė Petruškevičiūtė (Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Valdonė Indrašienė (Mykolo Riomerio universitetas), prof. dr. Jūratė Požėrienė (Lietuvos sporto universitetas), dr. Lina Tamulytė (Vilniaus Maironio progimnazija), doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas), doc. dr. Daiva Penkauskienė (Šiuolaikinių didaktikų centras), prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas).

Konferencijos mokslinio ir organizacinio komiteto nariai:

prof. doc. dr. Ilona Valantinaitė, prof. dr. Liudmila Rupšienė, prof. dr. Lina Kaminskienė, dr. Sandra Kairė, doktorantė Vaiva Juškienė, doktorantas Kęstutis Vaišnora, prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė, dr. Auksė Petruškevičiūtė, dr. Sandrita Škėrienė, dr. Aida Kairienė.

Kontaktiniai asmenys:

 1. Eglė Pranckūnienė, el. p. [email protected]; prof. doc. dr. Ilona Valantinaitė, el. p. [email protected];
 2. Sandrita Škėrienė, el. p. [email protected]; dr. Aida Kairienė, el. p. [email protected]

Vieta: Trakų g. 1, Vilnius, 01141. Žiūrėti žemėlapyje spauskite čia.