Naujienų archyvas

Vasario 11 d. – Tarptautinė moterų ir mergaičių diena moksle

Vasario 11 d. visame pasaulyje minima Tarptautinė moterų ir mergaičių moksle diena. Ji pabrėžia mokslo ir lyčių lygybės svarbą siekiant tarptautiniu mastu sutartų darnaus vystymosi tikslų. Ši diena minima nuo 2015 m., kai Jungtinių Tautų Organizacija, siekdama...

Su Edukacijos diena!

Ugdyti – reiškia perduoti kultūrą ir parengti žmogų, kad jis galėtų kūrybiškai joje dalyvauti – ne tik tinkamai vartoti kultūros gėrybes, bet ir gausinti jas. Taip ir sukasi ratas: kultūra – žmogus – kultūra (Meilė Lukšienė). Su Edukacijos diena! FollowFollow...

LETA 2024 metinė narystė

LETA metinė narystė 2024 Primename ! Maloniai kviečiame tapti LETA nariais 2024 metams.  LETA tikslas –  suburti Lietuvos edukacinių tyrimų specialistus, apjungti jų pastangas tobulinant edukacinius tyrimus, diegiant ir propaguojant pažangią švietimo ir ugdymo...

LETA Istorija

Kviečiame visus skaityti  naują leidinį  ,,LETA istorija”, kuris yra patalpintas LETA istorijos skiltyje: https://lera.lt/apie-leta/leta-istorija/. Nuošidžiai dėkojame dr. Sandritai Škėrienei už  medžiagos rinkimą bei ,,LETA istorijos” rašymą. Linkime...