Blog

Renginiai, skirti švietimui apie darnų vystymąsi ir klimato kaitą.

Prasidėjus Glazgo klimato kaitos konferencijai COP 26 ir dalyvaujant stiprioms, politiškai skatinamoms švietimo suinteresuotosioms šalims yra vilties, kad siekiant kokybiško švietimo visiems bus skatinamos  diskusijos apie darnų vystymąsi ir klimato kaitos...

Darbo pasiūlymai

NŠA perka paslaugas: Metodinio leidinio, skirto bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijai tobulinti, parengimo paslaugos. Metodinio leidinio, skirto bendrojo ugdymo mokytojų reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijai tobulinti,...

Su Mokytojo Diena!

Mieli  Kolegos,  Tarptautinės mokytojų dienos proga tariame nuoširdų AČIŪ visiems šios garbingos profesijos atstovams. Telydi Jus vidinė stiprybė, kūrybiškumas ir laimė. LETA komanda

Sveikiname dr. Godą Stonkuvienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname dr.  Godą Stonkuvienę Vilniaus universiteto Švietimo akademijoje   sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Vaikų mokymosi mokytis gebėjimo raiška ikimokykliniame ugdyme: pedagogų ir vaikų patirtys (mokslinė vadovė - doc. dr. Erika Masiliauskienė (Vilniaus...