Prisidėkite prie LETA veiklų – skirkite 1,2% 

LETA 2023 metais  gauta 1,2%  pajamų mokesčio parama 130,27 EUR. Ši suma buvo skirta LETA veikloms vykdyti.

Prisidėkite prie mūsų veiklų įgyvendinimo – skirkite 1,2% savo pajamų mokesčio Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijai. Tai padaryti galite iki 2024 m. gegužės 2 d., naudodamiesi Elektroninio deklaravimo sistema.

Elektroninio deklaravimo sistema (EDS)

Užpildykite FR0512 formą.

Nurodykite šiuos rekvizitus:

Paramos gavėjo identifikacinis kodas (numeris) – 191974021
Paramos gavėjo pavadinimas – Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija.
Nurodyti skiriamą procentą.
Nurodykite iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate mokesčio dalį.

Kaip atlikti paramos skyrimo veiksmus, skaitykite čia:

 Gyventojo pajamų mokesčio dalis paramai

                                                                                                                                    Ačiū už Jūsų gerumą!