Sveikiname naują daktarę Jūratę Litvinaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją ,,Mokytojai ir jų profesinės praktikos naujuosiuose švietimo kontekstuose“ (Sociologija (S 005), mokslinio darbo vadovas prof. dr. Arūnas Poviliūnas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – S 005)) ir įgijus Socialinių mokslų krypties Sociologijos  daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti: Vilniaus universiteto bibliotekoje ir VU interneto svetainėje adresu: https://www.vu.lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją.

XXI a. stebimas didėjantis mokytojų nepasitenkinimas darbu, auga paliekančių mokyklą mokytojų skaičius, norinčių tapti mokytojais – mažėja. Šie faktai inspiravo disertacijos tyrimą. Remiantis P. Bourdieu socialinės praktikos ir postkolonializmo teorijomis (H. K. Bhabha Trečiosios erdvės koncepcija), buvo sukonstruotas analizės įrankis, pritaikytas nagrinėti istorinius ir dabartinius kontekstus, reikšmingai veikiančius mokytojus ir jų praktikas. Dabartiniai kontekstai disertacijoje įvardijami Naujaisiais švietimo kontekstais, teigiant, kad jų susiformavimui reikšmingą įtaką turi neoliberalizmu ir neokonservatizmu grįsta politika bei Ketvirtosios pramonės revoliucijos programa. Teorinė kontekstų, mokytojų habitus ir jų praktikų analizė praplečiama empiriniu tyrimu. Jame dalyvavo 47 įvairios patirties mokytojai iš visos Lietuvos. Taikytas fotobalso metodas padėjo mokytojams sukonstruoti autentiškus pasakojimus apie juos ir jų praktikas. Surinkta gausi medžiaga išsamiai atskleidžia mokyklinį švietimo lauką ir skirtingas mokytojų patirtis. Duomenys atskleidžia, kad švietimas, kaip viešoji paslauga, yra dekonstruojamas, mokytojai – deprofesionalizuojami; mokyklinis švietimo laukas praranda autonomiškumą, virsta aparatu. Tokiose sąlygose įvairių habitus mokytojai konstruoja naujas veikimo strategijas. Mokytojai, kuriems pavyksta sukurti Trečiąją erdvę su kitais lauko agentais, išsaugo interesą likti mokykliniame švietimo lauke.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė  prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Irena Juozeliūnienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – S 005);
prof. dr. Lina Markauskaitė (Sidnėjaus universitetas, Australija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. habil. dr. Zenonas Norkus (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – S 005).