LETA 2019 konferencijos pranešimai

Informacija

Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU), Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre,  įvyko  III-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) ir III-oji edukologijos doktorantų konferencija „Ugdymo ir švietimo  ateities idėjos“, kurią organizavo Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir LSMU Kalbų ir edukacijos katedra. 

Konferencijos atidarymo plenariniame  posėdyje buvo gvildenamos ne tik šiandienos, bet ir  ateities Lietuvos švietimui aktualios temos. Kauno technologijos universiteto  profesorė habil. dr. Palmira   skaitė pranešimą „Nuo  socialinės  atskirties į gerovės valstybę: kokios koncepcijos universiteto reikia Lietuvai?“,  Vilniaus universiteto docentės  dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė  ir  dr. Aušra Žemgulienė  skaitė pranešimą „Pasiklydę švietime: tarp idėjų ir realybės“. „Ekologinis požiūris į dabarties mokyklą“ – toks Vytauto Didžiojo universiteto docentės  dr. Rasos Nedzinskaitės-Mačiūnienės   žvilgsnis į šiandienos švietimą,  o Vytauto Didžiojo universiteto docentė dr.  Ramutė Teresė Bruzgelevičienė domėjosi, kokios „Nueinančios ateinančios  grįžtančios idėjos?“ mums svarbios.

Antrojoje sesijoje – net trys paraleliniai posėdžiai.  Tai apskritojo stalo diskusija „Formalaus ir neformalaus mokymosi dermė kaip atskirties  įveikos galimybė“ . Antrasis paralelinis posėdis „Europos edukacinių tyrimų asociacija (EERA), Pasaulio edukacinių tyrimų asociacija (WERA) ir Europos Edukacinių tyrimų asociacijos konferencijos (ECER) – edukacijos tyrėjų tarptautinio bendradarbiavimo ir edukacinių tyrimų kokybės tobulinimo platformos“. Vienas plenarinis konferencijos posėdis „Naujos kryptys medicinos edukacijoje“ skiriamas medikų ugdymo klausimams. „Medicinos demokratizacija ir digitizacija: edukacija pokyčių agento vaidmeniui”.