2023 metų sausio 26 dieną  15.00 – 17.00 val. kviečiame dalyvauti ugdymo / švietimo ir negalios tyrėjus, doktorantus, dėstytojus, švietimo ir socialinės politikos formuotojus, visus, kuriems aktualūs pokyčiai, užtikrinantys žmonių su negalia lygybę mūsų visuomenėje.

Pranešėja prof. dr. Ingrida Baranauskienė

Ingrida Baranauskienė – Klaipėdos universiteto profesorė, Socialinio darbo katedros vedėja, besigilinanti į negalios tyrimus, susijusius su žmonių su negalia profesinės karjeros ugdymu bei specialistų rengimu darbui su tokiais žmonėmis. Edukologijos krypties daktarė (2003); habilitacijos procedūra (2008); „Ukrainos“ universiteto (Ukraina) garbės profesorė (2012). Lietuvos mokslo tarybos projekto „Lituanistika“ ekspertė (mokslinių straipsnių ekspertavimas). Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos, Europos edukacinių tyrimų asociacijos narė. Latvijos Respublikos NRP „Innovative solutions for social tele-rehabilitation in the schools ofLatviai n the context of inclusive education“ mokslo projekto INOSOCTEREHI ekspertė (2016). Nuo 2016 m. spalio 20 d. Latvijos mokslo tarybos prie Latvijos mokslo akademijos sprendimu Nr. 3-3-1 buvo paskirta pedagogikos srities eksperte maksimaliam trejų metų laikotarpiui. 

Pastaraisiais metais stažavosi Kalifornijos universitete Santa Barbaroje JAV (2019 01 14–29), Honkongo universitete Kinijoje (2018 11 9–26); Ohajo valstybiniame universitete JAV (2018 05 06–21). Savo patirtimi dalijasi Graikijos, Bulgarijos, Latvijos ir  Kazachstano universitetuose. I. Baranauskienė sistemingai inicijuoja ir vykdo tarptautinius bei nacionalinius projektus, skirtus minėtų tematikų tyrimams. Savo tyrimus yra apibendrinusi keturiose mokslo monografijose (trys iš jų – su bendraautoriais), per 150 mokslinių ir mokslo publikacijų, yra dviejų vadovėlių aukštosioms mokykloms autorė, kelių mokslo studijų ir mokomųjų knygų bendraautorė. Kartu su bendraautoriais yra parašiusi 8 profesinio rengimo vadovėlius, skirtus ne tik suteikti profesinių žinių, bet ir ugdyti asmenų su negalia gyvenimiškuosius gebėjimus. Profesorė daug metų buvo mokslinio žurnalo, turinčio Web of Science™ Core Collection indeksą, vyriausioji redaktorė, dirba kelių žurnalų redakcinėse kolegijose. Pastarųjų metų tyrimai apibendrinti mokslo darbuose:
 Baranauskienė, I. (2020). Teisės į sveikatos priežiūrą paradoksas. Monografija. Klaipėda, 510 p. file:///C:/Users/svmf/Downloads/70383276%20(2).pdf.
       Baranauskienė, I. (2021). Vaikų, turinčių negalią, diskriminacijos raiška Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje. Specialusis ugdymas, t. 1, Nr. 42, p. 99–136. https://www.zurnalai.vu.lt/special-education/issue/view/1964.
       Baranauskienė, I. (2021). Negalia ir sveikatos priežiūra. Vadovėlis. Klaipėda, 166 p.
       Baranauskienė, I. (2021). Postpozityvistinė prieiga negalios tyrimuose. Klaipėda. 227 p.

Data 2023 m. sausio 26 d.
Laikas 15.00–17.00
Prisijungimas https://zoom.us/j/82685018562?pwd=eFhSTC9JSHUyWDhrRTFHYVVZcTBpUT09
(tiesioginė transliacija)
https://www.youtube.com/@svietimomoksloirsportomini7540
Moderatoriai dr. Alvyra Galkienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė
dr. Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universiteto Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro vyriausioji mokslo darbuotoja, profesorė
Forumo programa
 Pranešimas Tema Ko išmokstame iš negalios tyrimų?“
dr.
Ingrida Baranauskienė, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros profesorė
Diskusijos dalyviai:
Diskusija dr.Laima Tomėnienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė
dr.Irena Leliūgienė, Mykolo Romerio universiteto afiliuota profesorė
Ana Staševičienė, Išsėtinės sklerozės draugijos „Feniksai“ pirmininkė
dr.Ieva Kuginytė-Arlauskienė, Norvegijos taikomųjų mokslų universiteto Mokytojų rengimo, kultūros ir sporto fakulteto docentė
Jurgita Čiuladaitė-PritulskienėLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos grupės vyresnioji patarėja
Lina Gulbinė, Neįgaliųjų reikalų departamento Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėja
Baigiamasis žodis dr.Alvyra Galkienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė
dr. Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universiteto Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro vyriausioji mokslo darbuotoja, profesorė

 

Informacija pasiteirauti:

[email protected], tel. 8 686 39 529;
ingrida.baranauskienė@ku.lt, tel. 8 675 50 402.

Forumo metu  bus verčiama į gestų kalbą.

Forumą organizuoja LETA ir Klaipėdos universiteto Socialinio darbo katedra.  Forumo metu bus filmuojama ir fotografuojama. Forumo medžiaga bus  talpinama Yuotube SMSM kanale, LETA svetainėje, Švietimo naujienuose ir kituose sklaidos kanaluose.