Kviečiame teikti paraiškas 2022 metų Meilės Lukšienės premijos konkursui.
Darbai priimami iki 2022 m. spalio 1 d.

Meilės Lukšienės premija įsteigta 2014 m. pažymint mokslininkės, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narės, Lietuvos švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės (1913–2009) 100-ąsias gimimo metines tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. 

Premijos konkursas vyksta kas ketverius metus, jį organizuoja Lietuvos mokslų akademija, vadovaudamasi Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo patvirtintais nuostatais (aktuali redakcija 2022 07 05). Meilės Lukšienės premijos laureatės – prof. habil. dr. Marija Barkauskaitė (2014 m.), doc. dr. Ramutė Bruzgelevičienė (2018 m.).

Premijos tikslas – skatinti habil. dr. Meilės Lukšienės iškeltų Lietuvos kultūros ir švietimo idėjų įgyvendinimą ir įvertinti ryškiausius edukologijos, kultūrologijos ir lituanistikos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (kultūrinės, socialinės) plėtros darbus Lietuvoje.

Premija gali būti skiriama pavieniam mokslininkui / dėstytojui / tyrėjui arba jų kolektyvui.

Kandidatus Premijai gauti gali siūlyti Lietuvos aukštųjų mokyklų senatai, akademinės tarybos ir / ar mokslinių tyrimų institutų mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos.

Dokumentai teikiami elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje adresu: https://konkursai.lma.lt
Konkurso nuostatai skelbiami lma.lt

Plačiau: http://www.lma.lt/news/1620/38/Skelbiamas-2022-metu-Meiles-Luksienes-premijos-konkursas