LETA metinė narystė 2024

Primename !

Maloniai kviečiame tapti LETA nariais 2024 metams.  LETA tikslas –  suburti Lietuvos edukacinių tyrimų specialistus, apjungti jų pastangas tobulinant edukacinius tyrimus, diegiant ir propaguojant pažangią švietimo ir ugdymo patirtį, plečiant analogiškus ryšius su tarptautinėmis organizacijomis. LETA narystė yra metinė,  narių skaičius yra nuolat kintantis. Iki kalendorinių metų pabaigos jis paprastai siekia virš 300 narių. Nuo 2023-04-04 veikia 19 LETA tinklų. Būdami tinklų nariais dalyvausite įdomiose jų veiklose. LETA yra EERA, WERA narė. LETA doktorantai ir nariai dalyvauja ne tik LETA konferencijoje, bet ir EERA  bei WERA konferencijose. LETA yra Liedm narė, tad būdami LETA nariais galėsite dalyvauti Liedm siūlomuose mokymuose.

Tapkite LETA nariais ir Jums atsivers naujos galimybės!

LETA nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, sulaukę 18 metų, pripažįstantys LETA įstatus, aktyviai dalyvaujantys edukaciniuose tyrimuose ir mokantys nustatytus LETA narystės mokesčius. Su LETA įstatais galite susipažinti čia: LETA Įstatai. Su LETA nario mokesčio mokėjimo tvarka galite susipažinti čia: LETA nario mokesčio mokėjimo tvarka . LETA narystė yra metinė: nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Kad įsigaliotų metinė  narystė reiktų registruotis ir atlikti  nuorodytus veiksmus. Registracijos forma yra čia: https://lera.lt/produktas/leta-naryste-2024-metams/

LETA metinis narystės mokestis 20 eurų (doktorantams ir aukštosiose mokyklose dirbantiems dėstytojams, kurie neturi daktaro laipsnio – 10 eurų). Senjorai neprivalo mokėti nario mokesčio, tačiau gali tai daryti laisvanoriškai.

Išsamesnė informacija apie LETA metinę narystę ir mokėjimus čia: https://lera.lt/naryste/