LETA narystė 2024 metams

LETA nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, sulaukę 18 metų, pripažįstantys LETA įstatus, aktyviai dalyvaujantys edukaciniuose tyrimuose ir mokantys nustatytus LETA narystės mokesčius. Su LETA įstatais galite susipažinti čia: LETA Įstatai. Su LETA nario mokesčio mokėjimo tvarka galite susipažinti čia: LETA nario mokesčio mokėjimo tvarka. LETA narystė yra metinė: nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Kad įsigaliotų metinė LETA narystė reikia: