2023 m. rugpjūčio 21–25 vyko tarptautinė EERA konferencija Glasgove. 2023 m. rugpjūčio 21-22  vyko pradedančiųjų tyrėjų  konferencija. 2023m.  rugpjūčio 22–25  vyko  Europos  tarptautinių tyrimų konferencija. Konferencijose dalyvavo ir tyrėjų grupelė iš Lietuvos. 

LETA atstovų susitikimas su pagrindiniu konferencijos organizatorium, EERA valdybos nariu, Glasgow universiteto profesorium dr. Stephen McKinnley.

Konferencijos atidaryme grupelė LETA narių.

Konferencijoje sutikome Ukrainos edukacinių tyrimų asociacijos kolegas. Jie mums dėkojo už paramą šiuo sudėtingu karo metu. Džiaugėsi, kad LETA narių laisvanoriška finansinė parama jiems labai pravertė atvykstant į Glasgow konferenciją.

EERA prezidentas Joe O’Hara atidaro konferenciją iškiliuose Glasgow universiteto rūmuose.

Darbą pradeda naujoji EERA prezidentė Marit Honerod Hoveid. Viena pirmųjų naujos prezidentės išvykų planuojama į Lietuvą – į mūsų asociacijos jubiliejinę konferenciją.

EERA prezidentas teikia pagrindinę informaciją apie konferenciją. Joje dalyvavo apie 3500 edukacijos tyrėjų. Tai buvo pati gausiausia EERA konferenciją per visą jos istoriją. Ir pati didžiausia Europos edukacijos tyrėjų konferencija. Šie skaičiai byloja apie EERA prestižą ir statusą Europos edukacijos tyrėjų tarpe.

Informacija apie EERA pradedančiųjų tyrėjų tinklo dalyvavimą konferencijoje.

Ši konferencija buvo paskutinis Joe O’Hara renginys EERA prezidento vaidmenyje. Jis baigė savo 5 metų presidento kadenciją.