Dialogo laboratorija 2024. Mokytojo profesijos prestižas 2025: artėjame ar tolstame?

Kviečiame registruotis ir savo kalendoriuose pasižymėti 2024 m. kovo 27 d. Tądien jau trečią sykį Lietuvoje vyks išskirtinis savo formatu renginys „Dialogo laboratorija 2024. Mokytojo profesijos prestižas 2025: artėjame ar tolstame?”, susijęs su švietimo politika ir praktika.

Buriame dialogui švietimo praktikus (mokytojus, edukatorius), švietimo administratorius (mokyklų vadovus), švietimo politikus, mokslininkus, doktorantus ir tyrėjus.

Dialogo laboratorija suteikia galimybę bendradarbiauti, dalytis žiniomis, kelti nepatogius klausimus ir generuoti futuristines idėjas. Šis renginio formatas sukuria bendruomeniškumo, energijos ir naujo mąstymo autorystės bei tapatumo jausmą, kuris kyla iš diskusijų ir prisideda prie pažangios praktikos formavimo, įsigalinimo, ilgalaikio susidomėjimo bei bendros kūrybos proceso.

Dialogo laboratorija nėra susitikimas su pristatymais vedant tik „iš priekio“, kai dalyviai sėdi pasyviai kėdėse. Tai nėra konsultacijos dėl parengtų dokumentų siūlant pakeitimus. Šių meto Dialogo laboratorija 2024 savo formatu nustebins dalyvius – tempas, idėjų keitimasis, įrodymų formavimas, gerosios praktikos modeliavimas – tokie įdomūs bendradarbiavimu ir praktiniu žinojimu grįsti darbai laukia veiklos ir įsiveiklinimo sesijose.

Dialogo laboratorija – galimybė praktikams, administratoriams, politikams ir mokslininkams kurti dialogą ir polilogą dalijantis pažangiosios praktikos įrodymais grįstomis patirtimis bei praktika grįstu dizainu.

Žvelgiant iš platesnės perspektyvos, dialogo laboratorija atveria platesnę diskusiją apie tai, kaip diskutuojamus rūpesčius galima suprasti ir spręsti  formuojamuose tyrimuose, švietimo politikoje ir praktikoje.

REGISTRACIJA

https://forms.office.com/e/8LaJTy1QRX

Renginio programa:

Dialogo_Laboratorija_2024_programa

Renginį organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų institutas.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto informacija.

Plačiau:

https://svietimas.vdu.lt/renginiai/svietimo-renginys-dialogo-laboratorija-2024-mokytojo-profesijos-prestizas-2025-artejame-ar-tolstame/