Dėl įvykių Ukrainoje esame labai nuliūdinti ir sunerimę, todėl norėtume išreikšti nuoširdžią paramą, užuojautą ir solidarumą visiems, kurių gyvenimus tai paveikė. Raginame nedelsiant nutraukti smurtą, kurį patiria Ukrainos žmonės, ir atkurti taiką. EERA, kaip asociacija, pasisako už bendradarbiavimą, laisvą diskursą ir laisvą keitimąsi žiniomis bei patirtimi. Mūsų siekis yra ir visada buvo skatinti aukštos kokybės švietimo mokslinius tyrimus švietimo ir visuomenės labui.

 

Esame tvirtai įsitikinę, kad šią misiją geriausiai galima įgyvendinti taikioje ir smurto nenaudojančioje aplinkoje. Todėl esame labai susirūpinę dėl dabartinių įvykių Ukrainoje ir šiuo pareiškiame nuoširdų solidarumą ir paramą mūsų kolegoms mokslininkams Ukrainoje, taip pat jų draugams, šeimoms ir platesnėms bendruomenėms. Savo Taryboje vienijame daugiau kaip 40 asociacijų iš Europos šiaurės iki pietų ir iš rytų į vakarus ir norime, kad galėtume dirbti ir stiprinti abipusius mainus, kurie būtų naudingi mūsų atitinkamų visuomenių švietimui ir tam, kas, mūsų manymu, yra mūsų bendros europinės vertybės.Kaip asociacija mes ir toliau telksime forumą, kuriame pasisakysime už taiką ir ieškosime praktinių būdų, kaip padėti savo kolegoms Ukrainoje.

https://eera-ecer.de/news/statement-on-the-situation-in-ukraine/