2023 m. rugpjūčio 22 –25 dienomis LETA narių dalyvavimas ERC ir EERA konferencijose

HIDDEN
Dalyvavimas 2023 m. ERC ir EERA konferencija

2023 m. rugpjūčio 21–25 vyko tarptautinė EERA konferencija Glasgove. 2023 m. rugpjūčio 21-22  vyko pradedančiųjų tyrėjų  konferencija. 2023m.  rugpjūčio 22–25  vyko  Europos  tarptautinių tyrimų konferencija. Konferencijose dalyvavo  LETA narių ir tyrėjų grupelė iš Lietuvos.

 

 

2023 m. rugpjūčio 22 –25 dienomis ERC ir EERA konferencija

HIDDEN
2023 m. ERC ir EERA konferencija

Kviečiame teikti paraiškas ECER 2023  konferencijai „The Value of Diversity in Education and Educational Research“, kuri vyks Glasge 2023m. rugpjūčio 21 -26 dienomis.
2023 m. rugpjūčio 21-22 d. – Naujų tyrėjų konferencija, ERC
2023 m. rugpjūčio 22-25 d. – Europos švietimo tyrimų konferencija, ECER
Galutinis pateikimo terminas: 2023 m. sausio 31 d.
Plačiau: https://eera-ecer.de/ecer-2023-glasgow/ecer-2023-call-for-proposals-network-calls/

Šia konferencija siekiama aptarti daugybę skirtingų švietimo tyrimų įvairovės formų – konceptualių, kontekstinių ar metodologinių – ir ištirti, kaip kuriamos įvairios praktikos kiekvienoje iš jų ir tarp jų. Galiausiai siekiama pabrėžti sėkmes ir iššūkius, kylančius dėl švietimo tyrėjų ir švietimo tyrimų siekio atsižvelgti į įvairovę ir ją įtraukti į visus veiklos aspektus. Kaip švietimo tyrimai padeda atskleisti iššūkius, kuriuos kelia vis labiau matomos įvairios įvairovės formos? Kaip jie paaiškina skirtingus požiūrius, metodus ir rezultatus, kurie buvo sukurti švietimo kontekstuose visame pasaulyje, ir suteikia įžvalgų rengiant įtraukiojo švietimo politikos priemones?

Tikimės sulaukti pranešimų šia itin svarbia tema iš visos Lietuvos.