2021m. kovo 24 d. įvyko LETA visuotinis susirinkimas. Buvo pristatyta  LETA finansinė ataskaita už 2020 metus, LETA veiklos ataskaita už 2020 metus, 2021 metų LETA veiklos planas, svarstyti kiti aktualūs klausimai.