Vasario 11 d. visame pasaulyje minima Tarptautinė moterų ir mergaičių moksle diena. Ji pabrėžia mokslo ir lyčių lygybės svarbą siekiant tarptautiniu mastu sutartų darnaus vystymosi tikslų. Ši diena minima nuo 2015 m., kai Jungtinių Tautų Organizacija, siekdama užtikrinti visapusišką bei lygiateisišką moterų ir mergaičių dalyvavimą moksle, sparčiau įgyvendinti lyčių lygybę ir didinti moterų įsitraukimą į mokslinę veiklą, Generalinėje Asamblėjoje priėmė rezoliuciją dėl vasario 11-osios paskelbimo Tarptautine moterų ir mergaičių moksle diena.

Mielos kolegės, 

Turime turėti pastovumą ir visų pirma pasitikėjimą savimi. Turime tikėti, kad esame gabūs dėl kažko (Marie Curie).

LETA komanda