Sveikiname naują daktarę dr. Agnę Daučianskaitę-Kubilevičienę sėkmingai apgynus disertaciją.

Sveikiname naują daktarę Agnę Daučianskaitę-Kubilevičienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Pedagogo lyderystė ugdomojoje sąveikoje su besimokančiuoju ugdant atlikėjus (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo vadovė – prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universutetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti:
Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.

Žemiau pateikiame  disertacijos trumpą anotaciją.

Šiuo tyrimu norima parodyti ir atskleisti profesionalaus muzikos atlikėjo rengimo kelią nuo muzikos mokyklos iki aukštosios mokyklos, remiantis lyderystės koncepcija ugdymo(si) procese tarp pedagogo ir besimokančiojo. Šis disertacinis tyrimas taip pat prisidės prie profesionaliam muzikiniam ugdymui skirtų mokslinių šaltinių plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Disertaciją sudaro keturios dalys. Teorinėje dalyje yra analizuojamas bendrasis menininkų ugdymo paveikslas: aptariamas nacionalinis ir tarptautinis kontekstas, aprašomi muzikos atlikėjų rengimą reglamentuojantys dokumentai, atskleidžiamos lyderystės ir muzikinio ugdymo sąsajos, aprašoma ugdomoji sąveika tarp pedagogo ir besimokančiojo, aptariamas tapsmas profesionaliu muzikos atlikėju. Mokslinio tyrimo metodologijos dalyje pristatoma hibridinė metodologija (brikoliažas), apimanti tematinę analizę ir fenomenografiją. Šiame disertaciniame tyrime abiejų integruojamų metodologijų filosofinė paradigma yra tapati. Tematinės analizės filosofinis pagrindas yra aprašomoji fenomenologija, kuri yra koncentruota į išgyvenamą tyrimo dalyvių (mokytojų, dėstytojų) patirtį, atskleidžiančią jų gyvenamąjį profesinį pasaulį (Sundler ir kt., 2019). Fenomenografijos filosofinė nuostata taip pat yra aprašomoji (interpretatyvinė) fenomenologija (Marton, 1986). Mokslinio tyrimo metodologijos dalyje taip pat supažindinama su empirinio tyrimo imtimi, duomenų rinkimu, tyrimo instrumentu, analizės metodais, informuojama, kaip buvo laikomasi tyrimo etikos. Empirinėje disertacijos dalyje aptariami tyrimo metu gauti rezultatai. Diskusijos dalyje tyrimo rezultatai analizuojami, remiantis hibridinės metodologijos dizainu, kuris integruoja tematinę analizę ir fenomenografiją su teoriniais svarstymais. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, rekomendacijos ir literatūros sąrašas.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė prof. dr. Asta Rauduvaitė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas.
prof. dr. Remigijus Bubnys, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija;
prof. dr. Vidmantas Tūtlys, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetas;
dr. Laura Purdy, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Liverpulio John Moores universiteteas, Jungtinė Karalystė.

 

 

 

Įvyko Edukacijos forumas  Tyrimais grindžiama ugdymo praktika Lietuvoje: realybė ar svajonė?“.

2024 m. kovo 26 d. įvyko Edukacijos forumas „Tyrimais grindžiama ugdymo praktika Lietuvoje: realybė ar svajonė?“. Šis Edukacijos forumas  buvo skirtas  tyrimų ir praktikos ryšiams aptarti. Šį kartą į edukacijos teorijas ir tyrimus  buvo pažvelgta iš praktikų perspektyvos. Forume buvo svarstomi šie klausimai:  Kuo grindžiama Lietuvos mokyklų ugdymo praktika? Kokius tyrimais pagrįstus ugdymo modelius turime? Kaip dirbame ten, kur neturime aiškių teorinių pagrindų? Kada praktikai ieško tyrėjų, o tyrėjai – praktikų? Kaip praktikai tampa tyrėjais? Kaip keičiasi praktika tapus tyrėju? Ką reiškia būti ,,pracademic?“. Kaip palengvinti ugdymo teorijų ir tyrimų į praktiką?

Šiais klausimais diskutavo dr. Loreta Žydelienė (istorikė, lektorė, tyrėja); Virgilijus Pupeikis (Vaikų meninės studijos „Diemedis” progimnazijos direktorius, pradinių klasių mokytojas); dr. Gražina Šmitienė (chemijos mokytoja, KU Pedagogikos katedros docentė); Simona Miškinienė (Šiaulių Dubysos Aukštupio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui); Vitalija Bujanauskienė (Utenos švietimo centro vadovė);  dr. Natalija Kaunickienė (Šiaulių Salduvės progimnazijos vadovė); dr. Arvydas Girdzijauskas (Klaipėdos Vydūno gimnazijos vadovas); prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento  vyriausioji patarėja). Forumą moderavo dr. Eglė Pranckūnienė (LETA prezidentė) ir doc. dr. Daiva Penkauskienė (LETA valdybos narė, Tyrimų metodologijos tinklo vadovė). Visą forumo įrašą galima peržiūrėti LETA YouTube kanale https://www.youtube.com/watch?v=vFksJpDsFLs

Maloniai primename, kad 2024-03-26 d. (antradienį) 15.00 – 17.00 vyks Edukacijos  forumas „Tyrimais grindžiama ugdymo praktika Lietuvoje: realybė ar svajonė?“.

XXXII EDUKACIJOS FORUMAS

EDUKOLOGIJA LIETUVAI – MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTO

UGDYMO IR ŠVIETIMO LINK

Tema

Tyrimais grindžiama ugdymo praktika Lietuvoje: realybė ar svajonė?“

Kviečiame dalyvauti švietimo praktikus, ugdymo ir švietimo tyrėjus, magistrantus, doktorantus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, švietimo ir socialinės politikos formuotojus, mokslinių asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, visus, kuriems edukologijos tyrimų poveikis ugdymo praktikai.

XXXII Edukacijos forumas skiriamas tyrimų ir praktikos ryšiams aptarti. Šį kartą į edukacijos teorijas ir tyrimus pažvelgsime iš praktikų perspektyvos ir su praktikais svarstysime, kuo grindžiama Lietuvos mokyklų ugdymo praktika, kokių turime teigiamų ir neigiamų pavyzdžių, ką daryti, kad įgyvendinamos švietimo inovacijos turėtų aiškesnes teorines perspektyvas. 

Forume bus svarstomi šie klausimai:  Kuo grindžiama Lietuvos mokyklų ugdymo praktika? Kokius tyrimais pagrįstus ugdymo modelius turime? Kaip dirbame ten, kur neturime aiškių teorinių pagrindų? Kada praktikai ieško tyrėjų, o tyrėjai – praktikų? Kaip praktikai tampa tyrėjais? Kaip keičiasi praktika tapus tyrėju? Ką reiškia būti ,,pracademic”? Kaip palengvinti ugdymo teorijų ir tyrimų į praktiką?

Data 2024 m. kovo 26 d. (antradienis)
Laikas 15.00–17.00 val. 
Transliacija

Zoom: https://liedm.zoom.us/j/97929695483?pwd=dkx3Uk0wdFY1RmxFQjJuNG03Qm9TQT09

YouTube: https://www.youtube.com/@LETALT/streams

Moderatoriai:  

dr. Eglė Pranckūnienė

doc. dr. Daiva Penkauskienė

 

Pranešėjai ir diskutantai:

dr. Loreta Žydelienė, istorikė, lektorė, tyrėja
Virgilijus Pupeikis, Vaikų meninės studijos „Diemedis” progimnazijos direktorius, pradinių klasių mokytojas
dr. Gražina Šmitienė, chemijos mokytoja, KU Pedagogikos katedros docentė
Simona Miškinienė, Šiaulių Dubysos Aukštupio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro vadovė
dr. Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos vadovė
dr. Arvydas Girdzijauskas, Klaipėdos Vydūno gimnazijos vadovas
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento  vyriausioji patarėja

 

XXXII Edukacijos forumo mokslinis ir organizacinis komitetas

dr. Eglė Pranckūnienė, LETA prezidentė

doc. dr. Daiva Penkauskienė, LETA valdybos narė, Tyrimų metodologijos tinklo vadovė

prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM, Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja

 

Informacija pasiteirauti:

[email protected], tel. +370 655 81519

 Prisidėkite prie LETA veiklų – skirkite 1,2% 

LETA 2023 metais  gauta 1,2%  pajamų mokesčio parama 130,27 EUR. Ši suma buvo skirta LETA veikloms vykdyti.

Prisidėkite prie mūsų veiklų įgyvendinimo – skirkite 1,2% savo pajamų mokesčio Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijai. Tai padaryti galite iki 2024 m. gegužės 2 d., naudodamiesi Elektroninio deklaravimo sistema.

Elektroninio deklaravimo sistema (EDS)

Užpildykite FR0512 formą.

Nurodykite šiuos rekvizitus:

Paramos gavėjo identifikacinis kodas (numeris) – 191974021
Paramos gavėjo pavadinimas – Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija.
Nurodyti skiriamą procentą.
Nurodykite iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate mokesčio dalį.

Kaip atlikti paramos skyrimo veiksmus, skaitykite čia:

 Gyventojo pajamų mokesčio dalis paramai

                                                                                                                                    Ačiū už Jūsų gerumą!

Mielieji, 

Kiekvieną dieną branginkime ir puoselėkime iškovotą laisvę, tvirtai ir vieningai ženkime laisvos Lietuvos keliu!

Su kovo 11-ąja!

                                                                                                                             LETA komanda

 

2024 m. pavasario metodologiniai suvožtiniai.

Kviečiame dalyvauti 2024 m. pavasario ,,Metodologinių suvožtinių” seminaruose.

Edukologijos tyrimų institutas (Švietimo akademija, Vytauto Didžiojo universitetas) tęsia mokslo metodologijos kompetencijų plėtojimo veiklą, kuria siekia prisidėti prie vykdomų tyrimų kokybės – mokslo metodologijos seminarų ciklo „Metodologiniai suvožtiniai”.

Koks keistas pavadinimas, tikėtina,pagalvosite:). Na, metafora „suvožtinis“ pasirinkta neatsitiktinai. Suvožtiniai asocijuojasi su tipiniu įvaizdžiu, daugiasluoksniškumu, optimaliu laiku, skirtu pavalgymui, bei sotumui.

,,Metodologiniai suvožtiniai”, kuriuos siūlo Edukologijos tyrimų institutas yra:

 daugiasluoksniai – seminarai yra universalūs, nes orientuojasi į įvairialypes auditorijas, kuriose kviečiami dalyvauti socialinių, humanitarinių, sveikatos mokslų, menų sričių atstovai, empiriškai tiriantys įvairius fenomenus;

◦  optimalaus laiko – seminarai yra trumpalaikiai, vieno seminaro trukmė – keturios astronominės valandos;

◦ kokybiški – seminarų vedėjai yra konkrečios temos ekspertai (mokslininkai, doktorantai), turintys tarptautines ir nacionalines patirtis;

◦ inovatyvūs – seminarų temos yra novacijos, susijusios su praktiniais metodologiniais veiksmais atliekant empirinius tyrimus;

kainos ir kokybės santykis – seminarų vedėjai dalijasi autoriniu intelektiniu turtu, kurį vertiname atsižvelgdami jautriai į auditorijos daugiasluoksniškumą.

Seminarai vyks lietuvių kalba.

Čia rasite ,,Metodologinių suvožtinių“ sąrašą su vedėjais, pavadinimais, datomis, seminaro turinio aprašu, kaina ir registracija prie kiekvieno seminaro.

2024 m. pavasario metodologinių suvožtinių sąrašas

Kviečiame aktyviai registruotis!

Svarbu!

Registracija vykdoma į kiekvieną seminarą atskirai.

Dalyviams išduodama formali pažyma su 0,15 ECTS formalia verte, liudijančia kvalifikacijos tobulinimą ir / ar tyrimų metodologijos mokymąsi (magistrantams, doktorantams).

Asmuo registruojamas, kai sumoka registracijos mokestį.

Padarę pavedimą atsiųskite mokėjimo kopiją el. paštu [email protected]

Rekvizitai apmokėjimui:

Gavėjas: Vytauto Didžiojo universitetas

Gavėjo sąskaita: Sąsk. Nr. LT917044060003105370

Mokėjimo paskirtis: „ETI seminarai 2024, seminaro pavadinimas, seminaro data“

Kontaktai komunikacijai: [email protected]

 Laukiame Jūsų mokymosi kelionėje!

Vytauto Didžiojo universiteto
Edukologijos tyrimų instituto  informacija

Sveikiname naują daktarę Oksaną Mačėnaitę sėkmingai apgynus disertaciją. 

 

Sveikiname naują daktarę Oksaną Mačėnaitę sėkmingai apgynus disertaciją: Atskirtį patiriančių vyrų savivertės ir socialinių įgūdžų kaita  (Edukologija (S-007), mokslinio darbo vadovė – prof. dr. Jūratė Požėrienė (Lietuvos sporto universitetas, Socialiniai mokslai, edukologija – S 007))  ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos sporto universitete, adresu: Sporto g. 6, Kaunas.

Žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją:

Darbe nagrinėjamos temos, susijusios su vyrų socialine atskirtimi. Atlikus mokslinės literatūros šaltinių analizę bei įsitikinus mokslinių tyrimų, susijusių su vyrų socialinės atskirties, savivertės, socialinių įgūdžių problematikos nagrinėjimo stoka, iškeltas probleminis klausimas – kaip sportinė veikla ir socialinių pokyčių grupė prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių vyrų savivertės didinimo ir socialinių įgūdžių ugdymo?
Tyrimo objektas – socialinę atskirtį patiriančių vyrų savivertė ir socialiniai įgūdžiai.
Tyrimo tikslas – atskleisti sportinės veiklos grupės ir socialinių pokyčių grupės ugdomąjį poveikį socialinę atskirtį patiriančių vyrų savivertei ir socialiniams įgūdžiams.
Tyrimo uždaviniai: 1. Įvardinti veiksnius, sąlygojančius vyrų socialinę atskirtį, žemą savivertę, socialinių įgūdžių stoką; 2. Teoriškai pagrįsti atskirtį patiriančių vyrų socialinių įgūdžių ir savivertės ugdymo modelį bei pagal jį parengti ugdomojo poveikio ir stebėsenos programą. 3. Nustatyti ir įvertinti sportinės veiklos, socialinių įgūdžių ir savivertės ugdymo programos poveikį atskirtį patiriančių vyrų socialiniams įgūdžiams ir savivertei.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas – prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, Socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universitetas, Socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
doc. dr. Ilona Tilindienė (Lietuvos sporto universitetas, Socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. habil. dr. Bartosz Molik (Josefo Piłsudskio kūno kultūros akademija, Biala Podlaska filialas, Varšuva, socialiniai mokslai, sociologija – S 005).

 

Įvyko Edukacijos forumas  „Etiškas tyrimo rezultatų publikavimas – misija (ne)įmanoma“.

Š. m. vasario 22 dieną įvyko XXXI Edukacijos forumas „Etiškas tyrimo rezultatų publikavimas – misija (ne)įmanoma?“. Pagrindinį pranešimą ,,Tyrėjas kaip autorius ir recenzentas: ką privalu žinoti?“ skaitė dr. Loreta Tauginienė (Europos mokslinio sąžiningumo tarnybų tinklo viceprezidentė, mokslinio žurnalo „Journal of Academic Ethics“ vyriausioji redaktorė. Diskusijoje dalyvavo doc. dr. Vaida Jurgilė (Vytauto Didžiojo universiteto docentė, mokslinio žurnalo „Pedagogika“ vyriausioji redaktorė); doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universiteto docentė, mokslinio žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ vyriausioji redaktorė); prof. dr. Irena Žemaitytė (Mykolo Romerio universiteto profesorė, mokslinio žurnalo „Socialinės gerovės tyrimai“ vyriausioji redaktorė); dokt. Jurgita Virbalė (Ioanninos universitetas, Graikija; SMK aukštoji mokykla). Forumą moderavo prof. dr. Liudmila Rupšienė (LETA viceprezidentė) ir dr. Eglė Pranckūnienė (LETA prezidentė).

 Visą forumo įrašą galima peržiūrėti LETA YouTube kanale: https://youtu.be/iwbSKDp1daQ

 

Dėl techninių darbų LETA svetainėje. 

Informuojame, kad nuo 2024-02-22  24.00 val. iki 2024-02-25 24.00 val. bus vykdomi techniniai darbai LETA svetainėje.

Atsiprašome už  galimus nesklandumus.

LETA komanda

XXXI Edukacijos forumas „Etiškas tyrimo rezultatų publikavimas – misija (ne)įmanoma?“.

Maloniai primename, kad jau šį rytoj, vasario 22 d. 15–17 val. nuotoliniu būdu, vyks  XXXI Edukacijos forumas „Etiškas tyrimo rezultatų publikavimas misija (ne)įmanoma?“

Ar žinai kaip etiškai cituoti CHAT GPT straipsniuose ir kitose publikacijose? Ar galima disertacijos tekstą dalimis spausdinti straipsniuose? Ar privalu nurodyti disertacijos vadovą kaip straipsnių, parašytų iš disertacijos medžiagos, bendraautorių? Ar etiška publikuoti straipsnius vien užsienio kalbomis? Šie ir kiti panašūs klausimai bus aptariami XXXI edukacijos forume, kuris vyks vasario 22 d. 15–17 val. nuotoliniu būdu.
Pagrindinį pranešimą skaitys dr. Loreta Tauginienė (Mokslinių tyrimų etikos ir mokslinio sąžiningumo ekspertė, Europos mokslinio sąžiningumo tarnybų tinklo viceprezidentė, Prancūzijos mokslinio sąžiningumo tarnybos Patariamosios tarybos narė. Etikos vadybos ekspertė (Europos Komisijos, Europos Tarybos ekspertė / konsultantė, tarptautinių projektų patariamųjų tarybų narė)). Diskusijoje dalyvaus trijų mokslinių žurnalų vyr redaktorės : doc. dr. Vaida Jurgilė (Vytauto Didžiojo universiteto docentė, mokslinio žurnalo „Pedagogika“ vyriausioji redaktorė), doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universiteto docentė, mokslinio žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ vyriausioji redaktorė), prof. dr. Irena Žemaitaitytė (Mykolo Romerio universiteto profesorė, mokslinio žurnalo „Socialinės gerovės tyrimai“ vyriausioji redaktorė).
Taip pat forume dalyvaus Jurgita Virbalė (doktorantų tinklo atstovė, doktorantė) kaip doktorantų “balsas”, kuri įgarsins klausimus, surinktus iš LETA doktorantų. Forumą moderuos prof. dr. Liudmila Rupšienė ir dr. Eglė Pranckūnienė.

Kviečiame dalyvauti ugdymo ir švietimo tyrėjus, magistrantus, doktorantus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, švietimo ir socialinės politikos formuotojus, mokslinių asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, visus, kuriems aktualūs mokslinių tyrimų rezultatų publikavimo klausimai.

Dr. Loreta Tauginienė/Kęstučio Vanago nuotrauka 

Apie pranešėją. 

Dr. Loreta TAUGINIENĖ. Journal of Academic Ethics vyriausioji redaktorė. Mokslinė vadovė Helsinkio universiteto (Suomija) doktorantūros studijų programoje „School, Education, Society, and Culture“. Kartu su bendraautoriais (-ėmis) ir viena paskelbė apie 40 mokslo darbų. Moksliniai interesai: mokslinių tyrimų etika, mokslinis sąžiningumas, piliečių mokslas, universiteto socialinė atsakomybė.

Europos mokslinio sąžiningumo tarnybų tinklo viceprezidentė. Prancūzijos mokslinio sąžiningumo tarnybos Patariamosios tarybos narė. Etikos vadybos ekspertė (pvz., Europos Komisijos, Europos Tarybos ekspertė / konsultantė, tarptautinių projektų patariamųjų tarybų narė).

L. Tauginienės disertacija „Socialinė atsakomybė universiteto mokslinės veiklos valdyme“ (mokslinė vadovė: prof. dr. Nijolė Vasiljevienė), 2013 m. apginta Mykolo Romerio universitete, Baltijos universitetų programos (angl.Baltic University Programme) įvertinta kaip vieną geriausių (angl.honorary recognition) darnaus vystymosi srityje.

 

Data 2024 m. vasario 22 d. (ketvirtadienis)
Laikas 15.00–17.00 val. 
Transliacija Zoom: https://liedm.zoom.us/j/97527788336?pwd=WnlQT0V4YjgwU3dCdms5V0lrWHVrZz09
YouTube: https://www.youtube.com/@LETALT/streams
Moderatoriai:  

dr. Eglė Pranckūnienė, LETA  prezidentė
prof. dr. Liudmila Rupšienė, LETA viceprezidentė

Pagrindinis pranešimas
(30 min)
Tyrėjas kaip autorius ir recenzentas: ką privalu žinoti?
dr. Loreta Tauginienė, Europos mokslinio sąžiningumo tarnybų tinklo viceprezidentė, mokslinio žurnalo „Journal of Academic Ethics“ vyriausioji redaktorė
Diskusija doc. dr. Vaida Jurgilė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė, mokslinio žurnalo „Pedagogika“ vyriausioji redaktorė;
doc. dr. Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto docentė, mokslinio žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ vyriausioji redaktorė;
prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Mykolo Romerio universiteto profesorė, mokslinio žurnalo „Socialinės gerovės tyrimai“ vyriausioji redaktorė;
dokt. Jurgita Virbalė, Ioanninos universitetas, Graikija; SMK aukštoji mokykla.
Apibendrinimas prof. dr. Liudmila Rupšienė, dr. Eglė Pranckūnienė

 

XXXI Edukacijos forumo mokslinis ir organizacinis komitetas

Vadovė –  prof. dr. Liudmila Rupšienė

Nariai:

doc. dr. Vaida Jurgilė,
doc. dr. Irena Stonkuvienė,
dr. Loreta Tauginienė.

Informacija pasiteirauti:

[email protected], tel. +370 686 39 529

Sveikiname naujai išrinktus LETA Valdybos narius!

2024 m. vasario 20 d. įvyko LETA2024  visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo  patvirtinta LETA 2023 m. finansinė ataskaita, išrinkta valdyba 2024–2025 metų kadancijai.

Nuoširdžiai sveikiname naujai išrinktus valdybos narius:

LETA prezidentę – dr. Eglę Pranckūnienę;
LETA vice-prezidentę – prof. dr. Liudmilą Rupšienę;
LETA vice-prezidentę – prof. dr. Liną Kaminskienę;
LETA vice-prezidentę – dr. Sandrą Kairę;
LETA revizorę  –  doktorantę Jovitą Strakutę;
LETA sekretorę –  dr. Sandritą Škėrienę;
LETA  sekretorę – dr. Aidą Kairienę. 

LETA tinklų  pirmininkus:

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo pirmininkę – prof. dr. Raimondą Brunevičiūtę;
Bendrojo ugdymo tinklo  pirmininkę – prof. dr. Aušrą Kazlauskienę;
Doktorantų tinklo pirmininkę – doktorantę  Vaivą Juškienę;
Edukacijos tyrėjų emeritų tinklo pirmininkę – prof. dr.Ritą Aleknaitę-Bieliauskienę;
Ikimokyklinio ugdymo tinklo  pirmininkę –  doc. dr. Ritą Makarskaitę-Petkevičienę;
IKT ir Edukacijos  tinklo komiteto pirmininkę – doc. dr. Juditą Kasperiūnienę;
Įtraukaus ugdymo tinklo  pirmininką – doktorantą Kęstutį Vaišnorą;
Meninio ugdymo tinklo pirmininkę – doc. dr.  Giedrę Gabnytę-Bizevičienę;
Mokymosi visą gyvenimą tinklo pirmininkę – prof. hab. dr. Palmirą Jucevičienę;
Pedagogų  rengimo ir  profesinio tobulėjimo tinklo  pirmininkę – prof. dr. Rūtą Girdzijauskienę;
Pradinio ugdymo  tinklo  pirmininkę – prof. dr. Daivą Jakavonytę-Staškuvienę;
Projektinės veiklos ir strateginių partnerysčių tinklo  pirmininkę – dr. Auksę Petruškevičiūtę;
Socialinio ugdymo tinklo  pirmininkę – prof. dr. Valdonę Indrašienę;
Sporto edukacijos tinklo  pirmininkę – prof. dr. Jūratę  Požerienę;
Švietimo vadybos ir lyderystės tinklo  pirmininkę  dr. Liną Tamulytę;
Švietimo ir ugdymo istorijos tinklo  pirmininkę – doc. dr. Ireną Stonkuvienę;
Tyrimų metodologijos tinklo pirmininkę – doc. dr. Daivą Penkauskienę;
Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklo  pirmininkę – prof. dr. Liliją Duoblienę.

                                                                                        Linkime prasmingų ir kūrybingų darbų!


Dialogo laboratorija 2024. Mokytojo profesijos prestižas 2025: artėjame ar tolstame?

Kviečiame registruotis ir savo kalendoriuose pasižymėti 2024 m. kovo 27 d. Tądien jau trečią sykį Lietuvoje vyks išskirtinis savo formatu renginys „Dialogo laboratorija 2024. Mokytojo profesijos prestižas 2025: artėjame ar tolstame?”, susijęs su švietimo politika ir praktika.

Buriame dialogui švietimo praktikus (mokytojus, edukatorius), švietimo administratorius (mokyklų vadovus), švietimo politikus, mokslininkus, doktorantus ir tyrėjus.

Dialogo laboratorija suteikia galimybę bendradarbiauti, dalytis žiniomis, kelti nepatogius klausimus ir generuoti futuristines idėjas. Šis renginio formatas sukuria bendruomeniškumo, energijos ir naujo mąstymo autorystės bei tapatumo jausmą, kuris kyla iš diskusijų ir prisideda prie pažangios praktikos formavimo, įsigalinimo, ilgalaikio susidomėjimo bei bendros kūrybos proceso.

Dialogo laboratorija nėra susitikimas su pristatymais vedant tik „iš priekio“, kai dalyviai sėdi pasyviai kėdėse. Tai nėra konsultacijos dėl parengtų dokumentų siūlant pakeitimus. Šių meto Dialogo laboratorija 2024 savo formatu nustebins dalyvius – tempas, idėjų keitimasis, įrodymų formavimas, gerosios praktikos modeliavimas – tokie įdomūs bendradarbiavimu ir praktiniu žinojimu grįsti darbai laukia veiklos ir įsiveiklinimo sesijose.

Dialogo laboratorija – galimybė praktikams, administratoriams, politikams ir mokslininkams kurti dialogą ir polilogą dalijantis pažangiosios praktikos įrodymais grįstomis patirtimis bei praktika grįstu dizainu.

Žvelgiant iš platesnės perspektyvos, dialogo laboratorija atveria platesnę diskusiją apie tai, kaip diskutuojamus rūpesčius galima suprasti ir spręsti  formuojamuose tyrimuose, švietimo politikoje ir praktikoje.

REGISTRACIJA

https://forms.office.com/e/8LaJTy1QRX

Renginio programa:

Dialogo_Laboratorija_2024_programa

Renginį organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų institutas.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto informacija.

Plačiau:

https://svietimas.vdu.lt/renginiai/svietimo-renginys-dialogo-laboratorija-2024-mokytojo-profesijos-prestizas-2025-artejame-ar-tolstame/

[:lt]

Kviečiame dalyvauti tęstiniuose 36 valandų mokymuose „Etnografinis veiklos tyrimas“ 2020 metų birželio-lapkričio mėn. Mokymų koordinatorė ir pagrindinė vykdytoja – profesorė dr. Audra Skukauskaitė.

Mokymai vyks 5 mėnesius hibridiniu būdu: klausantis paskaitų, dalyvaujant bendrose ir grupės diskusijose, meistriškumo dirbtuvėse, skaitant literatūrą, planuojant veiklos tyrimą ir kt.

Virtualios paskaitos, meistriškumo dirbtuvės vieną kartą mėnesyje (pirmadieniais) 15.00-18.00 valandomis: birželio 29 d., liepos 2 d., rugsėjo 7 d., spalio 12 d., lapkričio 9 d.

Pirmoji paskaita jau po savaitės – birželio 29 d. Suprasdami, jog galite susidurti su sunkumais prisijungiant numatytu laiku, organizatoriai keletui dienų paskaitas patalpins virtualioje erdvėje, idant galėtumėte mokymų savaitę paskaitą pažiūrėti jums patogiu laiku.

Detalesnė informacija bus atsiųsta užsiregistravusiems. Maloniai kviečiame prisijungti prie tyrimų metodologijos besimokančios bendruomenės, dalintis informacija su kolegomis ir REGISTRUOTIS:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0fz_0mVHMMVkYc6cJyqnEJ2h6dvOh2k3w8-X-uUvejo5ZSg/viewform

Mokymus organizuoja Klaipėdos universitetas. Daugiau informacijos rasite kvietime į mokymus, jį galite parsisiųsti paspaudę čia: Kvietimas į mokymus.

Mokymai finansuojami iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“.
Sutarties Nr. DOTSUT-252 (09.3.3-LMT-K-712-01-0174).

 [:]