Sveikiname naujai išrinktus LETA Valdybos narius!

2024 m. vasario 20 d. įvyko LETA2024  visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo  patvirtinta LETA 2023 m. finansinė ataskaita, išrinkta valdyba 2024–2025 metų kadancijai.

Nuoširdžiai sveikiname naujai išrinktus valdybos narius:

LETA prezidentę – dr. Eglę Pranckūnienę;
LETA vice-prezidentę – prof. dr. Liudmilą Rupšienę;
LETA vice-prezidentę – prof. dr. Liną Kaminskienę;
LETA vice-prezidentę – dr. Sandrą Kairę;
LETA revizorę  –  doktorantę Jovitą Strakutę;
LETA sekretorę –  dr. Sandritą Škėrienę;
LETA  sekretorę – dr. Aidą Kairienę. 

LETA tinklų  pirmininkus:

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo pirmininkę – prof. dr. Raimondą Brunevičiūtę;
Bendrojo ugdymo tinklo  pirmininkę – prof. dr. Aušrą Kazlauskienę;
Doktorantų tinklo pirmininkę – doktorantę  Vaivą Juškienę;
Edukacijos tyrėjų emeritų tinklo pirmininkę – prof. dr.Ritą Aleknaitę-Bieliauskienę;
Ikimokyklinio ugdymo tinklo  pirmininkę –  doc. dr. Ritą Makarskaitę-Petkevičienę;
IKT ir Edukacijos  tinklo komiteto pirmininkę – doc. dr. Juditą Kasperiūnienę;
Įtraukaus ugdymo tinklo  pirmininką – doktorantą Kęstutį Vaišnorą;
Meninio ugdymo tinklo pirmininkę – doc. dr.  Giedrę Gabnytę-Bizevičienę;
Mokymosi visą gyvenimą tinklo pirmininkę – prof. hab. dr. Palmirą Jucevičienę;
Pedagogų  rengimo ir  profesinio tobulėjimo tinklo  pirmininkę – prof. dr. Rūtą Girdzijauskienę;
Pradinio ugdymo  tinklo  pirmininkę – prof. dr. Daivą Jakavonytę-Staškuvienę;
Projektinės veiklos ir strateginių partnerysčių tinklo  pirmininkę – dr. Auksę Petruškevičiūtę;
Socialinio ugdymo tinklo  pirmininkę – prof. dr. Valdonę Indrašienę;
Sporto edukacijos tinklo  pirmininkę – prof. dr. Jūratę  Požerienę;
Švietimo vadybos ir lyderystės tinklo  pirmininkę  dr. Liną Tamulytę;
Švietimo ir ugdymo istorijos tinklo  pirmininkę – doc. dr. Ireną Stonkuvienę;
Tyrimų metodologijos tinklo pirmininkę – doc. dr. Daivą Penkauskienę;
Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklo  pirmininkę – prof. dr. Liliją Duoblienę.

                                                                                        Linkime prasmingų ir kūrybingų darbų!