2022 metų baladžio 1-ąją, pirmajame LETA valdybos posėdyje,  buvo išrinktos  dvi vice-prezidentės – prof. dr. Jolanta Urbanovič ir dr. Eglė Pranckūnienė.

Dėkojame už Jūsų prisiimtą atsakomybę!

Tikimės sklandaus  bendradarbiavimo LETA labui!