Sveikiname dr. Youdi Sun sėkmingai apgynus disertaciją Kultūrinių skirtumų įveika mokymo(si) procese. Kinų magistrantų atvejis Lietuvoje ( Edukologija,  S 007, mokslinė vadovė – prof. dr. Jolanta Lasauskienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį. 

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus univesiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.

Žemiau pateikiame jos trumpą santrauką.

Disertacijoje „Kultūrinių skirtumų įveika mokymo(si) procese: kinų magistrantų atvejis Lietuvoje” siekiama geriau suprasti kaip užsienio studentai kinai mokosi tarpkultūrinių studijų metu ir suvokia prisitaikymo (angl. adjustment) Lietuvos akademinėje aplinkoje patirtis. Disertacijoje išryškinami individualūs studentų išgyvenimai, iššūkiai, taip pat veiksniai, darantys poveikį jų prisitaikymui naujoje kultūrinėje, akademinėje ir kalbinėje aplinkoje. Atliktas empirinis tyrimas atskleidžia, kad mokymasis užsienio kalba, kalbinių gebėjimų tobulinimas, kultūriniai skirtumai, komunikaciniai iššūkiai, studentų sąveika ir bendradarbiavimas yra aktualūs ir reikšmingi, tačiau probleminiai prisitaikymo Lietuvos akademinėje aplinkoje aspektai. Atvykusių studentų kinų prisitaikymas Lietuvos akademinėje aplinkoje reiškiasi per pirminio mokymosi šoko ir kultūrinių mokymo(si) skirtumų įveiką.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas– prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
prof.dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universiteto Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
dr. David G. Hebert (Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
prof. dr. Loreta Chodzkienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
prof. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007).