Sveikiname dr. Du Yadian sėkmingai apgynus disertaciją Pradinių klasių mokytojo ir mokinių tarpasmeninės komunikacijos būdai muzikinėje veikloje ((S 007) Edukologija, moksliniai vadovai – 2015 m.-doc. dr. Sigita Montvilaitė, nuo 2017 m. prof. dr. Asta Rauduvaitė, 2018-2019 mokslinė konsultantė- prof. dr. Palmyra Pečiuliauskienė. 

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.

Žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją:

Disertacijoje Pradinių klasių mokytojo ir mokinių tarpasmeninės komunikacijos būdai muzikinėje veikloje siekiama teoriškai ir empiriškai atskleisti pradinių klasių mokytojo ir mokinių tarpasmeninės komunikacijos būdus muzikinėje veikloje, aiškinantis, kaip vyksta pradinių klasių mokytojo ir mokinių tarpasmeninės komunikacijos procesas muzikos pamokose, kokie tarpasmeninės komunikacijos būdai padeda mokytojui įtraukti mokinius į muzikines veiklas. Atliktas kokybinis tyrimas atskleidė, kad muzikiniame ugdyme mokymasis vyksta komunikuojant pradinių klasių muzikos mokytojui ir mokiniams dialogo forma, ir šio proceso metu vyksta žinių konstravimas ir tarpasmeninių santykių rekonstrukcija. Mokytojo ir mokinio sąveikos procese informacija užkoduojama ir atkoduojama tarpasmeninės komunikacijos būdais pagal dialoginio mokymo kriterijus. Tikslingu dialogu grindžiamame ugdymo procese muzikos mokytojai visokeriopai skatina mokinius įsitraukti į vykdomas veiklas ir aktyviai jose dalyvauti.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas– prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
prof. dr. Ona Monkevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. dr. Rūta Girdzijauskienė  (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
prof. dr. Diana Strakšienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
prof. dr. Jelena Davidova (University of Daugavpils, Social Sciences, Education S 007).