Mielieji, 

Lietuvos Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Kokia stipri ir vieninga yra už savo orumą tauta! Tad ir šiandien nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje: pagarbos vieni kitiems, vienybės ir sutelktumo. Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokią  patys susikursime. Su  gražia mūsų švente – Kovo 11 -ąja !

LETA komanda