Ugdyti – reiškia perduoti kultūrą ir parengti žmogų, kad jis galėtų kūrybiškai joje dalyvauti – ne tik tinkamai vartoti kultūros gėrybes, bet ir gausinti jas. Taip ir sukasi ratas: kultūra – žmogus – kultūra (Meilė Lukšienė).
Su Edukacijos diena!