Inkliuzinio ugdymo įgyvendinimo keliami iššūkiai yra vienas iš dabartinių mokytojų, universiteto dėstytojų, švietimo politikos formuotojų profesinės veiklos uždavinių Europos Sąjungoje ir užsienyje. Nepaisant tarptautinės bendruomenės ryžtingų pastangų integruotis, kai kurios šalys vis dar susiduria su sunkumais ir kliūtimis užtikrinti kokybišką išsilavinimą vaikų ir jaunimo gerovės būklei šalyje gerinti. Šis faktas patvirtina, kad būtinybė įgyvendinti inkliuzinį ugdymą, nesumažinant sisteminio požiūrio į socialinę atskirtį, kurią sukelia švietimo kliūtys. Nuo 2019 iki 2021 metų Latvijos universiteto Edukologijos, psichologijos ir meno fakulteto pedagogikos mokslininkai bendradarbiaudami su projekto partneriais iš Bulgarijos, Kipro ir Belgijos įgyvendino projektą „MyHub – a one-stop-shop on inclusion practices, tools, resources and methods for the pedagogical staff at formal and nonformal educational institutions” . Buvo sukurti nemokami ištekliai. Tikimasi, kad šie ištekliai bus naudingi ir Jums. 

Plačiau: https://www.inclusion-hub.eu/

https://lera.lt/wp-content/uploads/2021/11/MyHUB_informative_letter-1.pdf