Paskelbtas  „Naujos kartos Lietuva“ planas https://bit.ly/2Q7ItKo
Vadovaujantis parengtu „Naujos kartos Lietuva” planu, įvyko viešoji konsultacija „Aukštasis mokslas, nuosekli inovacijų skatinimo sistema ir aukštos pridėtinės vertės verslas“ (2021-04-22).  Šio plano komponento tikslas – didinti aukštojo mokslo efektyvumą, kokybę ir tarptautinį konkurencingumą,  sukurti verslo ir mokslo bendradarbiavimo tradicijas. Nuoroda į viešosios  konsultacijos įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=lngPLEceTlY