Leidykla „Springer“ išleido atviros prieigos mokslo monografiją  „Dialogue for Intercultural Understanding“, kuri yra plataus ir ambicingo projekto, skirto vaikų ir jaunimo kultūrinio raštingumo ugdymui (si) mokykloje vienas iš būsimų projekto rezultatų. Knygoje aktualizuojamas tarpkultūrinis dialogas, argumentavimas, Europos piliečio tapsmas ir tarpusavio supratimas. Publikuotoje monografijoje nagrinėjamos šio unikalaus tarpdisciplininio projekto temos, telkiant psichologus, sociokultūrinio raštingumo tyrėjus, kultūros ir kalbotyros mokslininkus, skaitmeninio mokymo ir pilietiškumo ugdymo ekspertus. Knyga prieinama „Springer“ leidyklos puslapyje

Projektą „Dialogue and Argumentation for Cultural Literacy Learning in Schools” (DIALLS) visapušiškai remia EK Mokslo ir inovacijų programa HORIZON2020 (2018 – 2021). Dotacijos numeris 770045. Projektui vadovauja Kembridžo universitetas (vadovė dr. Fiona Maine). Lietuvoje projektą  (tarp  kitų 10 Universitetų/partnerių)  įgyvendina VU Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų institutas (vadovė prof. dr. Irena Zaleskienė).

 Pagrindinė projekto idėja yra įvairaus pobūdžio tyrimais identifikuoti kaip įvairaus amžiaus mokiniai konstruoja ir vizualizuoja dialogą, pasitelkdami betekstes knygeles ir bežodinius filmukus. Tokiu būdu ugdoma ugdoma toleranciją, empatija ir aktyvus mokinių įsitraukimas. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas tarpkultūriniam mokinių dialogui, sukurta DIALLS virtuali erdvė, kurioje mokiniai kūrė Virtualią kūrybinių darbų (artefaktų) galeriją, Kultūrinio raštingumo ManIfestą ir kt. Plačiau apie DIALLS projektą ir nuveiktus darbus svetainėje: www.dialls2020eu

VU Ugdymo mokslų instituto tyrėjų grupė (dr. Sandra Kairė, dr. Lilija Duoblienė, dr. Irena Zaleskienė),  dirbusi pirmajame tyrimo etape, ieškojo atsakymo į  klausimus koks yra socialinės atsakomybės vaidmuo kultūrinio raštingumo ugdyme Europos šalių/projekto partnerių mokyklose ir kaip šis konceptas atsispindi pagrindiniuose švietimo politikos dokumentuose. Apie tai rašoma parengtame ir mokslinėje monografijoje publikuotame skyriuje „Social Responsibility Through the Lens of an Agenda for Cultural Literacy Learning: Analyses of National Education Policy Documentation“. 

Teorinėje dalyje aktualizuojama socialinės atsakomybės ir pilietiškumo sąsajos su kultūriniu raštingumu, parodamas socialinė atsakomybės būtinumas, ugdant ir tobulinant tarpkultūrinę komunikaciją trapusavio supratimą ir taikų sugyvenimą. Empirinėje šio skyriaus dalyje nagrinėjami penkių šalių (Anglijos, Ispanijos, Lietuvos, Portugalijos ir Suomijos) nacionaliniai švietimo dokumentus, taikant kokybinę DIALLS projekto metu identifikuotų su kultūra susijusių konceptų analizę. Nepaisant socialinės atsakomybės aktualumo teoriniame lygmenyje, nacionalinių švietimo politikos dokumentų analizė parodo tik labai retas socialinės atsakomybės apraiškas (pilietiškumo, bendradarbiavimo ir/arba dalyvavimo) kontekstuose. Visą VU tyrėjų skyrių galite skaityti čia: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-71778-0_3