Kviečiame Jus 2022 m. lapkričio 25 d. 15.30 val. į renginį, skirtą Lietuvos švietimo koncepcijos 30-mečiui paminėti. Drauge prisiminsime šio dokumento rengimo istoriją, jį kūrusius žmones, pagrindines idėjas, bei aptarsime, Koncepcijos reikšmę dabarčiai ir ateičiai.

Registracija: iki 2022 m. lapkričio 23 d. https://forms.gle/FgSgQcHz8rgCkaiz7

Programa: https://sdcentras.lt/lietuvos-svietimo-koncepcijai-30-metu/

1992 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys pasirašė įsakymą dėl Lietuvos švietimo koncepcijos pateikimo „visuomenei susipažinti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui tvirtinti“. Koncepcijoje švietimas buvo apibrėžtas kaip „istoriškai susiformavusių tikslingų veiklos būdų bei organizacinių struktūrų visuma, kurios paskirtis įgyvendinti asmens ir visuomenės ugdymo tikslus“. Joje buvo suformuluoti visai švietimo sistemai vieningi tikslai ir principai. Nepaisant to, kad tuometinis Seimas koncepcijos nepatvirtino, šis dokumentas padėjo tvirtus pamatus Lietuvos švietimo reformos darbams. Koncepcija buvo ne tik aukštai įvertinta tarptautiniu mastu, bet, svarbiausia, tapo vizija, idėjiškai sutelkusia švietimo bendruomenę tolesnių reformų įgyvendinimui.

Organizatoriai: VšĮ Mokyklų tobulinimo centras, VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras

Partneriai: Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, Valstybės pažangos strategijos Lietuva-2050 kūrimo grupė