LETA asociacijos pirmieji nariai

2023 m. kovo 24 d. sukanka 25 metai, kai buvo įkurta Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija LETA (www.lera.lt). Asociacijos įkūrimas neabejotinai susijęs su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu, kai prasidėjo intensyvus pedagogikos mokslo virsmas į edukologiją. Lietuvos edukologams atsirado galimybė aktyviau dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose, susitikti ir diskutuoti su Vakarų mokslininkais, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, kurio dėka buvo užmegzti ryšiai su Europos Edukacinių tyrimų asociacija EERA (www.eera.de), jungiančia nacionalines Europos šalių edukacijos tyrėjų asociacijas. Profesorės habil. dr. Palmiros Jucevičienės iniciatyva, 1998 m. kovo 24 d. Lietuvos edukologai susibūrė į nacionalinės asociacijos steigiamąjį susirinkimą ir įsteigė LETA, kuri po metų tapo EERA nare.Nuo to laiko Lietuvos tyrėjai yra Europos edukacijos tyrėjų bendruomenės nariai, aktyviai dalyvaujantys kasmetinėse EERA konferencijose bei jų rengime, vasaros mokyklose, EERA tinklų valdyme, įvairiuose asociacijos organizuojamuose mokymuose ir kitose akademinėse bei organizacinėse veiklose.

 Kadangi EERA yra kolektyvinė pasaulio edukacinių tyrimų asociacijos WERA (www.weraonline.org) narė, visi Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos nariai taip pat yra ir WERA nariai. Tai suteikia dar platesnes tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, kuriomis vis aktyviau naudojasi LETA nariai. Šiuo metu Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija jungia apie 300 narių, kurių didžioji dalis – edukologijos daktarai. Tačiau asociacijoje randa vietą ir kitų mokslų atstovai: vadybos, psichologijos, visuomenės sveikatos ir kt. Edukacija yra tarpdisciplininė tyrimų sritis, ją galima tyrinėti įvairiais aspektais, vadovaujantis įvairių disciplinų prieigomis. Kitų mokslo krypčių atstovų dalyvavimas asociacijoje praturtina pačią asociaciją ir apskritai edukacijos tyrimus. LETA rūpinasi ir pradedančiaisiais edukacijos tyrėjais – visi edukologijos doktorantai yra kviečiami jungtis į asociaciją. Dauguma jų įsitraukė į įvairias LETA veiklas, gaudami  labiau patyrusių kolegų rūpestį ir pagalbą.

LETA narių prašymas tapti EERA nare

LETA pagrindinis tikslas – burti Lietuvos edukacinių tyrimų specialistus, apjungti jų pastangas tobulinant edukacinius tyrimus, diegiant ir propaguojant pažangią švietimo ir ugdymo patirtį, plečiant analogiškus ryšius su tarptautinėmis organizacijomis. Šio tikslo siekiama įvairiais būdais. Pagrindinis asociacijos akademinis renginys – kasmetinė LETA konferencija. Šiais metais LETA konferencija vyks Kauno technologijos universitete, kuriame ir buvo įkurta asociacija. Nuo 2019 metų kas mėnesį LETA drauge su ŠMSM ir kitais partneriais organizuoja nuotolinius edukacijos forumus „Edukologija Lietuvai: moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“. Jau įvykusiuose 23-uose edukacijos forumuose buvo pristatomi ir aptariami naujausi tyrimai, apimantys platų ugdymo ir švietimo problemų spektrą – ugdymo turinio, įtraukties į ugdymą ir švietimą, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, sporto, menų, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, pedagogų ir mokslininkų rengimo, edukacijos tyrimų atlikimo ir panaudojimo, aukštojo mokslo ir kt.. Visi forumų įrašai skelbiami LETA svetainėje, yra prieinami plačiam besidominančiųjų ratui, yra patrauklūs ir įdomūs, pvz. kai kurie įrašai buvo peržiūrėti 1,7 tūkstančio kartų. LETA deleguoja savo atstovus į įvairias nacionalinio lygmens darbo grupes ir tarybas, pvz., Bendrojo ugdymo taryba, Nacionalinės švietimo agentūros taryba ir kt..  LETA išreiškia kolektyvinę nuomonę dėl ugdymo ir švietimo ŠMSM ir politinių partijų vadovams, kitoms organizacijoms, priimančioms sprendimus edukacijos srityje. Šiuo metu LETA jungia 19 tinklų, kuriuose edukacijos tyrėjai buriasi pagal interesus ir drauge vykdo jiems svarbias veiklas.

Per 25 metus LETA sukaupė didelę patirtį, tapo organizacija, kuri yra girdima ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, o per ją – visame pasaulyje. Šių dienų  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija  yra gyvybinga, aktyviai veikianti, kelianti sau naujus uždavinius ir ambicingus siekius, burianti edukacijos tyrėjus bendroms veikloms, sprendžiant aktualias švietimo ir ugdymo problemas.

Prof. Dr. Liudmila Rupšiene
Klaipėdos universiteto profesorė
Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos LETA prezidentė
+ 370 686 39529