[:lt]

Liepos 5 d. LETA prezidentė Liudmila Rupšienė kartu su valdybos narėmis Vilija Duobliene ir Irena Stonkuvienė susitiko su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministru Algirdu Monkevičium. Susitikime taip pat dalyvav

o šios ministerijos atstovai: Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė, Strateginių programų skyriaus vedėjas Ričardas Ališauskas, skyriaus  patarėja Rita Dukynaitė, Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilma Bačiūtė. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs LETA ir ŠMSM  bendradarbiavimo aspektai ir kryptys rengiant strateginius švietimo dokumentus, įgyvendinant švietimo programas, stiprinant edukologijos mokslininkų rengimą, didinant švietimo praktikų dalyvavimą doktorantūros procesuose ir kt. Buvo sutarta dėl kai kurių konkrečių klausimų – bendradarbiavimo ir  ŠMSM partnerystės, organizuojant LETA 2019 metų konferenciją.  Sutarta dėl poreikio  susitikti platesniame LETA ir ŠMSM atstovų rate įvairiapusiškesnei diskusijai ir numatyti tolimesnius bendradarbiavimo žingsnius.



[:]