Seimo Ateities komiteto posėdyje š.m. gegužės 26 d. nuo 09.00 val. iki 10.30 val. 

bus svarstomas klausimas ,,Švietimo strateginė vizija„.

 

 

 

 

Posėdyje kviečiami dalyvauti:

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas 

Valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas

Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja, Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė Jolanta Karpavičienė

Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo, inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais Aistė Kairienė

Ministro Pirmininko patarėjas strateginio planavimo, viešojo administravimo, reformų ir pokyčių valdymo klausimais Darius Žeruolis

Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė Saulė Mačiukaitė-Žvinienė

Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė Nerija Putinaitė

Vilniaus universiteto profesorė Lilija Duoblienė

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius

Vilniaus švietimo pažangos centro (EDU Vilnius) vadovė Unė Kaunaitė