Nacionalinė švietimo agentūros  projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 (2021) komanda  parengė šiems mokslo metams aktualią analizę: Hibridinio mokymo(si) / ugdymo(si) patirties analizę.