Suaugusiųjų švietimo organizacijos kviečiamos susipažinti su naujomis programos „Erasmus+“ galimybėmis bei teikti projektų paraiškas.

Mobilumas mokymosi tikslais (KA1)

Nuo 2021 metų programa „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo srities mobilumo projektams siūlo daug naujovių:

  1. SUAUGUSIŲJŲ BESIMOKANČIŲJŲ MOBILUMAS, kuris gali būti dviejų tipų: individualus arba grupinis mobilumas. Šioje mobilumo veikloje gali dalyvauti besimokantieji, turintys mažiau galimybių, ypač žemos kvalifikacijos suaugusieji, kurie įtraukti į suaugusiųjų švietimo programą siunčiančioje organizacijoje. Mokymosi mobilumo metu derinamas formalus ir neformalus mokymas(is): mokymasis klasėje, mokymasis darbo vietoje, šešėliavimas, darbo stebėjimas, mokymasis iš kitų,  savanorystė ir kiti naujoviški metodai.
  2. PAKVIESTAS EKSPERTAS: suaugusiųjų švietimo organizacijos gali pakviesti mokytojus, politikos ekspertus ar kitus kvalifikuotus specialistus iš užsienio, kurie gali padėti tobulinti mokymą ir mokymąsi priimančioje organizacijoje. Pavyzdžiui, pakviesti ekspertai gali mokyti priimančiosios organizacijos darbuotojus, parodyti naujus mokymo metodus arba padėti perduoti gerą praktiką organizavimo ir valdymo srityje.
  3. MOKYTOJŲ IR PEDAGOGŲ PRIĖMIMAS PRAKTIKAI: suaugusiųjų švietimo organizacijos gali gauti paramą priimti besimokančius arba neseniai baigusius (12 mėn.) mokytojų rengimo programą pedagogus, norinčius stažuotės laiką praleisti užsienyje. Kelionę ir individualią paramą dalyviui turėtų suteikti jį siunčianti užsienio institucija.
  4. PARENGIAMIEJI VIZITAI: organizacijos, planuojančios darbuotojų darbo stebėjimo ar dėstymo ir besimokančiųjų mobilumus, gali surengti parengiamąjį vizitą pas savo priimantį partnerį dar prieš mobilumą, kad pagerintų būsimo darbuotojų mobilumo kokybę.

2021 metų naujovė – MAŽOS APIMTIES PARTNERYSČIŲ PROJEKTAI, kuriuos rengti bus skatinamos mažos, programoje nedalyvavusios ir mažai patirties turinčios organizacijos. Šiais projektais bus siekiama ugdyti nepatyrusių organizacijų  gebėjimą dirbti tarptautiniu lygiu, įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis, skatinti sinergiją su vietos, regionų, nacionaliniais ir tarptautiniais tinklais, sudaryti sąlygas pokyčiams, remti aktyvų Europos pilietiškumą. Mažos apimties partnerysčių projektų trukmė yra trumpesnė – nuo 6 iki 24 mėnesių, reikalingi bent 2 partneriai iš 2 užsienio šalių, projekto biudžetą galima pasirinkti iš dviejų sumų  – 30.000 EUR arba 60.000 EUR, priklausomai nuo partnerystės tikslų, norimos veiklos bei siekiamų rezultatų. Mažos apimties partnerysčių projektų konkursai vyks du kartus per metus.

Detaliau kviečiame skaityti:  https://epale.ec.europa.eu/lt/content/nauja-programa-erasmus-dar-daugiau-galimybiu-suaugusiuju-svietimui

Nuoroda  į seminarus, kurie vyks balandįhttps://erasmus-plius.lt/informaciniai-renginiai/