Deleuze ir Guattari studijų stovykla. 

Belgrado universitete, Serbijoje, liepos 3–7 d. vyko tarptautinė, jau penkioliktoji Deleuze ir Guattari studijų stovykla. Mokslininkai, doktorantai ir besidomintys šių autorių filosofija penkias dienas diskutavo apie jos taikymą įvairiose mokslų srityse: sociologijoje, architektūroje, psichiatrijoje, menotyroje, politikoje, ugdyme ir kt. Pranešimus skaitė ir su teoriniu Deleuzo ir Guattari konceptų taikymu supažindino Ian Buchanan, Janae Scholtz, Anthony Faramelli, Andrija Filipović ir Jovan Ćekić. Praktiniuose užsiėmimuose dalyviai brėžė kartografijas ir galios bei prievartos diagramas, taikė diferencinį metodą. Stovykloje dalyvavo ir VU doktorantė Rūta Gajauskaitė: „Paskaitos dirbtuvės praplėtė ir pagilino supratimą, kaip yra ir gali būti taikoma Deleuze ir Guattari filosofija. Taip pat įdomu buvo matyti filosofus nesutariančius dėl konceptų reikšmių – tai padrąsina toliau skaityti ir savitai aiškinti tekstus, ypač ,,Tūkstantį plokštikalnių”.”