NŠA perka paslaugas:

Metodinio leidinio, skirto bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijai tobulinti, parengimo paslaugos.

Metodinio leidinio, skirto bendrojo ugdymo mokytojų reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijai tobulinti, parengimo paslaugos.

Metodinio leidinio, skirto bendrojo ugdymo mokytojų organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo kompetencijai tobulinti, parengimo paslaugos.

Metodinio leidinio, skirto bendrojo ugdymo mokytojų bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijai tobulinti, parengimo paslaugos.

Pirkimo dokumentų pateikimo laikas:   iki 2021-10-27

Daugiau info https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-655535