Sveikiname dr. Vitaliją Putriūtę Lietuvos sporto universitete sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Mokytojo motyvacinių veiksnių reikšmė vyresnių klasių mokinių motyvacijai ir fiziniam aktyvumui fizinio ugdymo pamokose ir laisvalaikiu (Mokslinis  vadovas – prof. Prof. dr. Arūnas Emeljanovas), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacijos santrauka galima susipažinti Lietuvos sporto universiteto bibliotekoje. Su disertacija galima susipažinti adresu: Sporto g. 6, Lietuvos sporto universitetas, o žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Net 80 proc. paauglių visame pasaulyje neatitinka rekomendacijų, ne mažiau kaip 50 proc. fizinio ugdymo (FU) pamokos laiko užsiimti vidutiniu ir dideliu fiziniu aktyvumu. Taip pat, apie 20-30 proc. paauglių yra nepakankamai fiziškai aktyvūs ir laisvalaikiu (U.S. Department of Health and Human Services, 2018). FU pamokos yra viena iš veiksmingiausių intervencinių priemonių didinant vaikų fizinį aktyvumą apskritai.
Tyrimo tikslas. Įvertinti mokytojų paramos ir kontrolės veiksnių reikšmę vyresnių klasių moksleivių motyvacijai ir fiziniam aktyvumui fizinio ugdymo pamokose bei laisvalaikiu.
Siekiama išsiaiškinti kokie ir kaip mokytojo paramos ir kontrolės veiksniai tiesiogiai ir per medijuojančius mokinio motyvacinius veiksnius siejasi su objektyviu fiziniu aktyvumu fizinio ugdymo pamokose ir kaip šios sąsajos priklauso nuo pamokos turinio bei kaip šie veiksniai siejasi su laisvalaikio fiziniu aktyvumu.
Pasitelktas teorinis transkontekstinis modelis padėjo paaiškinti procesus, kaip pastiprinta moksleivių motyvacija fizinio ugdymo kontekste transformuosi į motyvaciją būti fiziškai aktyviam laisvalaikiu ir laisvalaikio fizinį aktyvumą. Gautos išvados parodė, kad parama autonomijai tiesiogiai bei netiesiogiai siejasi su palankesniais fiziniam aktyvumui motyvaciniais veiksniais ir didesniu fiziniu aktyvumu FU pamokose ir laisvalaikiu.
[:]

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas- prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S007)
Prof. habil. dr. Vytautas Gudonis, Šiaulių universitetas, pakeitus priklausomybę – Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S007
Doc. dr. Irina Klizienė, Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007; gamtos mokslai, biologija, N010
Prof. dr. Vilija Bitė Fominienė, Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007
Prof. dr. Andre Koka, Tartu universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S007

Paskelbtas recenzuojamo mokslo leidinio Scientific Research in Education 3-iasis tomas. Leidinys išleistas bendradarbiaujant LETA ir Vilniaus universitetui, jame taip pat publikuojami straipsniai, parengti LETA nacionalinėse konferencijose 2019 m. ir 2020 m. skaitytų pranešimų pagrindu. Su leidiniu galima susipažinti sekant šia nuoroda: https://www.journals.vu.lt/open-series/issue/view/1787

Visi Scientific Research in Education tomai skelbiami LETA svetainėje, skiltyje Publikacijos: https://lera.lt/publikacijos/

 

LETA konferencija  ,,Ugdymo ir švietimo ateities idėjos”

2019-08-10

III-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija
III-oji edukologijos doktorantų konferencija

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kalbų ir edukacijos katedra kviečia dalyvauti konferencijoje

„Ugdymo ir švietimo ateities idėjos“.
Konferencija vyks Kaune,  Lietuvos sveikatos mokslų universitete, 2019 m. spalio 11-12 d.

Kontaktinis asmuo – Ramunė Masaitytė  (LETA, LSMU) el.p. ramune.masaityte@gmail.com, tel. +37064618175

Terminai

Birželio 3 d. Registracijos pradžia
Rugsėjo 15 d. Registracijos pabaiga. Registracijos formą rasite čia. Ją užpildžius maloniai prašome siųsti el. p. [email protected]
Rugsėjo 15 d. Pranešimų ir apskritojo stalotemų ir santraukų (iki 900 simbolių) pateikimo pabaiga
Spalio 1 d.Konferencijos programos paskelbimas
Spalio 11-12 d. Konferencija

 Konferencijos mokestis

Konferencijos mokestis už  I dieną – 30 EUR
Konferencijos mokestis už II dieną – 20 EUR
Konferencijos mokestis už dvi dienas – 50 EUR

Apie konferencijos mokesčio mokėjimo būdus bus pranešta užsiregistravusiems.

Planuojama išleisti konferencijos recenzuojamą mokslo e-leidinį, kuriame straipsnius galės publikuoti esami ir potencialūs doktorantai su jų vadovais. Parengtus mokslinius straipsnius  iki 2019 m. spalio 20 d.  prašome siųsti prof. dr. Dalijai Gudaitytei, e.p. [email protected], tel. +37067684032

Konferencijos pranešimai ir apskritojo stalo diskusijos

Galimi stendiniai ir tradiciniai (žodžiu) pranešimai, apskritojo stalo diskusijos. Tradicinis pranešimas – 15 min. Diskusijai dėl pranešimo skiriama 5 min. I ir II kurso doktorantams rekomenduojama pristatyti disertacijų projektus. Apskritojo stalo diskusija – 90 min. Pranešimų bei apskritojo stalo diskusijų temos bei santraukos (iki 900 simbolių) pateikiamos iki rugsėjo 15 d. el.p. adresu ramune.masaityte@gmail.com .

Konferencijos sekcijos

Kiekvienos sekcijos pavadinimas nusako konferencijos potemę ir atitinkamų pranešimų bei diskusijų sritį:

 1. Higher Education and Vocational Training –vadovė prof.dr. R.Brunevičiūtė, [email protected]
 2. General Education – vadovė  prof. dr. A. Kazlauskienė, [email protected]
 3. Prae-school and general Education – vadovė  doc. dr. G. Šmitienė, [email protected]
 4. Inclusion Education– vadovė  prof. A. Galkienė, [email protected]
 5. Arts education – vadovė  prof. dr. R. Girdzijauskienė, [email protected]
 6. Lifelong Learning – vadovė  prof.  habil. dr. P. Jucevičienė, [email protected]
 7. Teachers’ Professional Development –  vadovė  prof. dr. G. Gedvilienė, [email protected]
 8. Social Education – vadovė doc. dr. E.  Štuopytė, [email protected]
 9. Sports Education  – vadovė  prof. dr. A. Šarkauskienė, [email protected]
 10. History of Education – vadovė  doc. dr. I.Stonkuvienė, [email protected]
 11. Education Management and Leadership  – vadovė  prof. dr. B. Janiūnaitė, [email protected]
 12. Research Methodology  – vadovė  prof. dr. L. Rupšienė, [email protected]
 13. Education Philosophy and Education Policy – vadovė  prof. dr. L. Duoblienė, [email protected]

Preliminari konferencijosprograma

SPALIO 11 D.(penktadienis)

Rytinė dalis.LSMU Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, Sukilėlių pr. 13, Kaunas

9.00 – 17.30 Dalyvių registracija. Kava/arbata

9.45 -10.00 Konferencijos atidarymas

10.00 -11.30 Plenarinis posėdis. LETA  kviestiniai pranešimai

11.30 -12.00 Kavos/arbatos pertrauka

12.00-13.30 I sesija.  Paraleliniai  plenariniai posėdžiai

13.30-15.00 Pietų pertrauka

Popietinė dalis.LSMU Kalbų ir edukacijos katedra, Jankaus g. 2, Kaunas

15.00-16.30 II sesija. Paraleliniai posėdžiai sekcijose

16.45-17.30 Konferencijos uždarymas. LETA visuotinis susirinkimas

SPALIO 12 d.(šeštadienis)

Kalbų ir edukacijos katedra, Jankaus g.2, Kaunas

9.00 – 13.30  Dalyvių registracija

10.00-11.30 Paraleliniai mokymai/dirbtuvės (mokymų/dirbtuvių temos bus paskelbtos vėliau)

11.45-13.15 Paraleliniai mokymai/dirbtuvės (mokymų/dirbtuvių temos bus paskelbtos vėliau)

13.15-13.45 Kavos/arbatos pertrauka/užkandžiai

13.45-15.15  Paraleliniai mokymai/dirbtuvės (mokymų/dirbtuvių temos bus paskelbtos vėliau)

KVIEČIAME KONFERENCIJOJE DALYVAUTI VISUS LETA NARIUS IR KITUS EDUKOLOGIJOS BEI ĮVAIRIŲ KRYPČIŲ MOKSLININKUS, DOKTORANTUS, MAGISTRANTUS, KURIEMS RŪPI EDUKACINĖS

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI!