Paskelbti leidiniai „Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai“ ir „Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“

Informuojame apie naujai paskelbtus leidinius:Dr. Ramutės Bruzgelevičienės parengta analizė diskusijoms kuriant ir atnaujinant ugdymo turinį mokyklose „Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai“NŠA parengtas leidinys  „Ugdymo proceso...