Sveikiname naują daktarę Aidą Kairienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją.

Sveikiname naują daktarę  Aidą Kairienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Vyresniųjų klasių mokinių anglų kalbos rizominis mokymasis (Edukologija (S 007), mokslinio darbo  vadovė – prof. dr. Natalija Mažeikienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją:

Disertacijoje siekiama atskleisti vyresniųjų klasių mokinių anglų kalbos rizominį mokymąsi neformaliojo ir savaiminio mokymosi kontekstuose už klasės ribų bei šio mokymosi patirčių sąveiką ir (ar) integraciją į formalųjį ugdymą. Remiantis tyrėjų įžvalgomis, rizominis mokymasis – tai mokymasis, kurio bruožams aprašyti taikomas Deleuze ir Guattari (2004) rizomos konceptas, kai šakniastiebis augdamas kerojasi į visas puses, matomas šio augalo vidurys, bet sunku atpažinti pradžią ir pabaigą (Cormier, 2008, 2011). Tokio mokymosi metu besimokantieji sukuria asmeninį mokymosi tinklą ir realizuoja savo poreikius (Lian & Pineda, 2014). Teorinėje dalyje gvildenami filosofiniai, edukologiniai, filologiniai elementai, sietini su rizominiu mokymusi. Empirinis tyrimas aprėpia naratyvinį tyrimą, rizoanalizę (Masny, 2015) ir kartografiją. Disertacijoje naratyvinis tyrimas atskleidžia kalbos mokymo ir mokymosi kaip įgytos patirties prigimtį (Barkhuizein et al., 2020; 2014; 2007). Kartografuojant sudaryti rizominiai žemėlapiai (Corner, 2011) ir atlikta rizoanalizė pagal Deleuze ir Guattari rizomos principus. Šiuo tyrimu įrodyta, kad rizominis mokymasis vyksta ne tik bendruomenėje, bet ir besimokantiesiems kuriant asmeninį mokymosi tinklą, taip pat sąveikaujant su dirbtiniais elementais (IT platformomis, žaidimais ir kt.) – plėtojant anglų kalbos gebėjimus ir įvairias veiklas. Toks mokinių asmeninio rizominio mokymosi tinklo kūrimas leidžia atpažinti anglų kalbos mokymosi būdus ir patirtis neformaliojo ir savaiminio mokymosi kontekstuose už klasės ribų, o mokytojams suteikia galimybę įtraukti mokinių patirtis į formalųjį ugdymą bei sukurti įvairias sąsajas tarp skirtingų mokymosi formų, išteklių, dalyvių.

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Lina Kaminskienė
(Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).
prof. dr. Nemira Mačianskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Nijolė Burkšaitienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007).

[:lt]

VU Ugdymo mokslų instituto tyrėjų grupė spalio 12 dieną Kaune vykusioje Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos konferencijoje LETA, pristatė vykdomą EK Mokslo ir Inovacijų programos HORIZON 2020 mokslinį projektą „Dialogas ir argumentavimas, ugdant  (is) kultūrinį raštingumą mokyklose“ (DIALLS). Tai bene pirmasis šios programos projektas, skiriamas Lietuvos ugdymo turinio atnaujinimui. Džiaugtumėmės, jei jame keliamos idėjos sudomintų  ir Lietuvos tyrėjus, ugdytojus ir politikos formuotojus. Ypač, kai Lietuvoje akcentuojamas tyrimais grindžiamo ugdymo turinio atnaujinimas.

Konferencijos apskritojo stalo diskusijoje „Kokiais būdais galima ugdyti kultūrinį raštingumą mokykloje? DIALLS2020 projekto siūlymai” buvo perskaityti ir diskutuojami šie pranešimai:

  1. Pagrindiniai projekto tikslai ir veiklos (Irena Zaleskiene);
  2. Kultūrinio raštingumo atspindžiai švietimo politikos dokumentuose: tyrimo rezultatai (Sandra Kairė)
  3. Kultūrinio raštingumo ugdymo (si) strategija vaikystėje (Vaiva Juškienė)

Daugiau informacijos apie projekto partnerius, tikslus, veiklas, rezultatus ir kt. rasite projekto svetainėse ir socialiniuose tinkluose:

www.dialls2020.eu

https://www.fsf.vu.lt/mokslas/projektai/tarptautiniai-projektai/projektai-horizon-2020

Twitter @dialls2020

[:]

[:lt]Mokymai taikyti etnografinius interviu moksliniame tyrime[:]

[:lt]

Liepos 5 d. LETA prezidentė Liudmila Rupšienė kartu su valdybos narėmis Vilija Duobliene ir Irena Stonkuvienė susitiko su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministru Algirdu Monkevičium. Susitikime taip pat dalyvav

o šios ministerijos atstovai: Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė, Strateginių programų skyriaus vedėjas Ričardas Ališauskas, skyriaus  patarėja Rita Dukynaitė, Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilma Bačiūtė. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs LETA ir ŠMSM  bendradarbiavimo aspektai ir kryptys rengiant strateginius švietimo dokumentus, įgyvendinant švietimo programas, stiprinant edukologijos mokslininkų rengimą, didinant švietimo praktikų dalyvavimą doktorantūros procesuose ir kt. Buvo sutarta dėl kai kurių konkrečių klausimų – bendradarbiavimo ir  ŠMSM partnerystės, organizuojant LETA 2019 metų konferenciją.  Sutarta dėl poreikio  susitikti platesniame LETA ir ŠMSM atstovų rate įvairiapusiškesnei diskusijai ir numatyti tolimesnius bendradarbiavimo žingsnius.[:]

[:lt]

Kviečiame dalyvauti Europos edukacinių tyrimų asociacijos (EERA) organizuojamoje ECER konferencijoje (“Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future“, ECER 2019), kuri vyks 2019 m. rugsėjo 3 – 6 d. Hamburgo universitete.

ECER konferencija yra pagrindinė Europos edukacinių tyrimų asociacijos (EERA) konferencija, kurioje susirenka apie 3000 edukaciją tyrinėjančių žmonių iš visos Europos ir pasaulio. Tai yra puiki platforma skelbti savo mokslinius tyrimus, sužinoti karščiausias edukologijos mokslo ir edukacijos praktikos naujienas, užmegzti ir stiprinti tarptautinius kontaktus, plėtoti mūsų pačių bendrystę ir bendradarbiavimą.

SVARBU. 2018 m. gruodžio mėn. 1 – 31 d. vyksta pranešimų santraukų pateikimas į ECER konferenciją (“Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future“, ECER 2019, Hamburg).

Daugiau informacijos galite rasti čia: https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/ ir https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/submission/

[:]

Arverta prieiga prie Edukacinių sistemų diagramų 2018 (informacija apie 46 edukacines sistemas). Kviečiame naudotis.

Parengtas EERA valdybos posėdžio, įvykusio Bolzano m. rugsėjo 8-9 dd, protokolas. Kviečiame susipažinti