Amerikos edukacinių tyrimų asociacija (angl. AERA) priima paraiškas  doktorantų vykdomų tyrimų apskritojo stalo  diskusijoms. Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d. 23.59 val. vietos laiku; pranešimai apie paraiškų priėmimą/atmetimą bus išsiųsti 2024 m. sausio 22 d. 2023 m. balandžio 12–14 d., Filadelfijoje bus surengta iki šešių apskritojo stalo  diskusijų.

Paraiškas pateikti čia: https://forms.logiforms.com/formdata/user_forms/7993_9562493/405358/page1.html?cachebust=494

Tai unikali galimybė doktorantams pristatyti savo mokslinius tyrimus, kuriuos  jie atlieka, tačiau dar nėra  pakankamai toli pažengę, kad galėtų pateikti pranešimą AERA metiniam susitikimui.

Šia galimybe gali pasinaudoti tik doktorantai, kurie nepateikė pranešimo kaip autoriai ar bendraautoriai 2024 m. pagrindiniam metiniam susitikimui. Asmuo, pateikę pranešimą  pagrindiniam metiniam susitikimui, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo priimtas, ar atmestas, negali dalyvauti  apskrito stalo diskusijose.

Norėdami dalyvauti apskritojo stalo diskusijose, doktorantai pateikia trumpą savo mokslinių tyrimų apžvalgą ir informaciją apie dabartinį jų etapą. Pateikiamas trumpas darbinis dokumentas (ne daugiau kaip 1 000 žodžių), kuriame pristatomas vykdomas tyrimas ir, jei reikia, visi iki šiol gauti rezultatai ar svarbiausi klausimai.

Jei tinkamų paraiškų skaičius viršys laisvų vietų skaičių, paraiškos bus priimamos gavimo tvarka.