[:lt]

2020 m. rugsėjo mėnesį UNESCO paskelbė VDU mokslininkių Ramutės Bruzgelevičienės, Agnės Brandišauskienės, Jūratės Česnavičienės ir Rasos Nedzinskaitės- Mačiūnienės mokslo studiją „Lifelong quality education for all: moving towards or away from UNESCO‘s grand vision? a case study of Lithuania“. Šioje mokslo studijoje diskutuojama apie veiksnius, kurie trukdo Lietuvoje įgyvendinti UNESCO viziją suteikti visiems kokybišką edukaciją, reflektuojama apie dabartinę švietimo ir ugdymo situaciją mūsų šalyje, aptariamas dviejų konkuruojančių edukacinių paradigmų konfliktas ir jo poveikis edukacijos politikai bei praktikai.

Su mokslo studija galima susipažinti čia: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374214

Sveikiname koleges su reikšmingu darbu ir jo tarptautiniu pripažinimu![:]