VII-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija „Įvairovės vertė ugdyme ir švietime“

Įrašykite, jeigu skaitysite pranešimą. Pavadinimą galėsite koreguoti iki rugsėjo 25 d.
Jeigu bendraautoriai nori dalyvauti konferencijoje, jie privalo užsiregistruoti atskirai ir nurodyti tą patį pranešimo pavadinimą.
Product total
Options total
Grand total